Raziskuje, proučuje in opisuje ožje domače okolje – védenje o zgodovini in sedanjosti določenega območja.

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke


KONTAKTI

 

dr. Vlasta Stavbar, vodja
Tel.: (02) 25 07 434
E-pošta: vlasta.stavbar@um.si

Valerija Stopar
Tel.: (02) 25 07 436
E-pošta: valerija.stopar@um.si

Gabrijela Kolbič
Tel.: (02) 25 07 450
E-pošta: gabrijela.kolbic@um.si

Nino Flisar
Tel.: (02) 25 07 433
E-pošta: nino.flisar1@um.si

Dejan Kac
Tel.: (02) 25 07 437
E-pošta: dejan.kac@um.si

dr. Karmen Salmič Kovačič
Tel.: (02) 25 07 472
E-pošta: karmen.salmic@um.si


ODPIRALNI ČAS
 

- pon., tor., sre., čet. od 8.00 do 17.00
- pet. od 8.00 do 15.00
- vsaka prva sobota v mesecu od 9.00 do 13.00


Strokovno usposobljeni bibliotekarjii v Enoti za domoznanstvo in posebne zbirke vam pomagamo, da lahko:

 • raziskujete med 770.000 domoznanskimi članki iz časopisja in monografij, ki so dostopni v računalniških in listkovnih katalogih;
 • pridobite informacijo ter poglobite védenje o dogodkih, društvih, ustanovah, podjetjih, dejavnostih in posameznikih, ki so sooblikovali življenje mesta in okolice;
 • s pomočjo domoznanskih informacij in gradiv napišete referat, seminarsko nalogo, diplomsko delo, znanstveni prispevek;
 • poiščete iskano vsebino ali avtorja med čestitkami, voščilnicami, koledarji, plakati;
 • raziščete zgodovino svojega kraja tudi s pomočjo starih zemljevidov in razglednic;
 • pregledujete rokopise posameznih osebnosti in njihove zapuščine;
 • v študijski sobi poslušate glasbo in si ogledate domoznanski film;
 • s pomočjo domoznanskega gradiva pripravite razstavo;
 • predstavite svoje domoznansko gradivo.

Enota za domoznanstvo in posebne zbirke UKM:

 • pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gradivo, ki je vsebinsko vezano na Maribor in severovzhodno Slovenijo, ki je nastalo na območju Maribora in severovzhodne Slovenije ter ga je ustvaril avtor, ki živi in deluje na tem območju ali iz njega izhaja;
 • zbira in posreduje informacije o preteklem in aktualnem dogajanju, vsebinah in osebah, ki so povezane z Mariborom in severovzhodno Slovenijo;
 • bibliografsko obdeluje raznovrstno domoznansko gradivo (časopisje, zborniki) v vzajemnem knjižničarskem sistemu COBISS;
 • pripravlja domoznanske razstave in obeležuje različne dogodke;
 • izvaja domoznanske projekte (mikrofilmanje, digitalizacija razglednic);
 • izdeluje domoznanske bibliografije, opravlja raziskovalno in publicistično delo;
 • sodeluje in se povezuje s sorodnimi institucijami na območju Maribora in severovzhodne Slovenije.

ENOTA ZA DOMOZNANSTVO UKM DELUJE:

 • Lokalno in mestno – mariborenzija
 • Subregionalno – pokriva območje mariborske širše okolice in primestje
 • Regionalno – pokriva  regijo – SV Slovenijo oz. historično deželo Štajersko
 • Nacionalno – z nacionalno pomembno kulturno dediščino vstopa v nacionalni prostor
   

KAJ NUDI DOMOZNANSKA DEJAVNOST V UKM

 • bogat domoznanski fond vseh vrst knjižničnega gradiva, ki ga je UKM načrtno, kontinuirano pridobivala, obdelovala, hranila vse od leta 1903 naprej in ga po enakih kriterijih pridobiva še danes;
 • analitična obdelava člankov iz časopisja , zbornikov in monografij – nastanek 794.000 domoznanskih zapisov za Maribor in historično deželo Štajersko od leta 1850 do danes, dosegljivih v listkovnih ali računalniških katalogih;
 • uporabnik dobi na enem mestu informacijo in gradivo, kar mu omogoča raziskovalno delo;
 • na osnovi domoznanskih zapisov in pripadajočega domoznanskega gradiva ter same domoznanske zbirke je omogočeno raziskovalno in znanstveno delo vseh vrst in zahtevnosti uporabnikov;
 • visoko izobražen in kvalificiran domoznanski kader  različnih znanstvenih strok,  ki se je izoblikoval skozi kontinuirano delo v domoznanski dejavnosti in je podpora raziskovalnemu delu;
 • iz domoznanske zbirke UKM, njenih katalogov, s pomočjo strokovno usposobljenega domoznanskega  kadra je nastalo veliko število raziskovalnih, diplomskih, magistrskih ter doktorskih nalog študentov Univerze v Mariboru;
 • promocija domoznanskega gradiva skozi znanstvenoraziskovalno delo domoznancev – objava znanstvenih in strokovnih člankov , izdaja publikacij z domoznansko vsebino (na primer Osebnosti), priprava razstav in katalogov … (V prilogi: Bibliografije sodelavcev Enote za domoznanstvo);
 • digitaliziacija domoznanskega gradiva.

KRATKA ZGODOVINA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI V UKM:


1903 – Ustanovitev predhodnice UKM - Knjižnice Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, ki je bila specialna zgodovinska, domoznanska in znanstvena knjižnica,
1906 – Dr. Karel Verstovšek sestavi bibliografijo pomembnejših člankov iz slovenskega časopisja za območje slovenske Štajerske – prva domoznanska bibliografija in začetki domoznanstva v Mariboru,
1958 – Dr. Ivan Dornik prične z bibliografsko obdelavo člankov iz starejših slovenskih časnikov in revij, pri čemer je bil poudarek na domoznanski usmerjenosti zajemanja,
1963 – Prof. Bogo Teplý prične dokumentirati prvi mariborski časnik Marburger Zeitung
1966 – 19. novembra Svet knjižnice sprejme sklep o ustanovitvi Bibliografsko-dokumentacijskega oddelka (predhodnika Enote za domoznanstvo),
1986 – Začetek uporabe računalnikov pri bibliografski obdelavi domoznanskih podatkov,
2001 – Začetek vnosa zapisov v sistem COBISS.


RADIJSKA ODDAJA RADIA MARIBOR SPOMINČICE
 

Radio

   » Spominčice