Knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru (KISUM) sestavljajo Univerzitetna knjižnica Maribor in 12 knjižnic fakultet.
Knjižnice delujejo kot enoten sistem, medtem ko so upravno organizacijske enote fakultet.

KISUM opravlja naslednje vloge:

 • organizacijsko (osrednja knjižnica se prek strokovnih referentov povezuje s fakultetnimi);
 • informacijsko (dostop do informacij in gradiva);
 • pedagoško (enotno načrtovanje in izvajanje izobraževanja uporabnikov);
 • bibliografsko (enotno vodenje in urejanje bibliografije univerzitetnih profesorjev in raziskovalcev);
 • arhivsko (enotna skrb za varnost in zaščito gradiva).

Univerzitetna knjižnica Maribor kot osrednja knjižnica ima posebno stavbo v bližini rektorata in je približno enako oddaljena od vseh fakultet. Nahaja se v mestnem središču. Druge knjižnice so v prostorih posameznih fakultet. S povezovanjem osrednje Univerzitetne knjižnice Maribor s fakultetnimi knjižnicami se knjižnični informacijski sistem Univerze v Mariboru približuje sodobnemu modelu, v katerem so vse knjižnice na univerzi funkcijsko povezane. Univerzitetna knjižnica Maribor in fakultetne knjižnice sodelujejo:

 • pri izboru in nabavi gradiva;
 • pri informacijski dejavnosti;
 • pri izdelavi bibliografije profesorjev in raziskovalcev;
 • pri enotnem računalniškem sistemu;
 • s skupno bazo podatkov o uporabnikih;
 • z enotno izkaznico, ki velja v vseh knjižnicah sistema;
 • z enotnimi standardi;
 • s podobnimi programi izobraževanja uporabnikov.

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov knjižnic Univerze v MariboruZakoni


Podzakonski predpisi


Drugi dokumenti