Iskanje gradiva

Študentka pri iskanju gradiva


Gradivo je mogoče iskati s predhodnim pregledom katerega od katalogov ali neposredno v prostem pristopu.

Računalniški katalog je dostopen na računalnikih v vseh knjižnicah, ki uporabljajo sistem COBISS. Način iskanja gradiva v računalniškem katalogu je v vseh knjižnicah enak. Razlikujejo se le lokacijski podatki o gradivu. Ti v vsaki knjižnici označujejo mesto, kjer je gradivo shranjeno, in so bistveni za iskanje. Pred začetkom iskanja vedno preverite trenutni izbor knjižnice. Podatek je izpisan v vrhnjem delu ekrana, v menijski vrstici, v rubriki baza podatkov.

Lokacijski podatki so na koncu zapisa za posamezno enoto gradiva.


POSTAVITEV/SIGNATURA

Prosti p. 3. nad. 821.163.6  209921  Prosto - na dom, čas izposoje:1 mes.
 

Izposoja na spletu


Gradivo iz skladišča naročate z naročilnico, ki jo oddate pri izposojevalnem pultu. Ko gradivo prispe, vas knjižničarji pokličejo. Na gradivo, naročeno iz skladišča, se čaka 5-30 minut.

Pri iskanju gradiva v prostem pristopu morate biti pozorni na lokacijske podatke. Postavitev oz. oznaka police je strukturirana iz črk in številk ali pa samo iz številk, ki po univerzalni decimalni klasifikaciji (UDK) predstavljajo določeno stroko. Črke v postavitveni oznaki označujejo določene lokacije v naši knjižnici:

1. nadstropje 2. nadstropje 3. nadstropje
P1  – Prosti pristop v 1. nadstropju P2  – Prosti pristop v 2. nadstropju P3  – Prosti pristop v 3. nadstropju
D – Domoznanstvo ČČ – Časopisna čitalnica Č – Čitalnica
B – Bibliotekarska zbirka PPČ - Časopisna čitalnica (informacijski viri) K7 – Filmska in glasbena zbirka
I – Informacijska zbirka – Oddelek za periodiko K8 – Zbirka strokovnih referentov
EDC – Evropski dokumentacijski center K – Katalogizacija AČ – Avstrijska čitalnica
MI – Medknjižnična izposoja K6 – Zbirka strokovnih referentov  
Iv – Informacijski viri v Informacijski zbirki

PP3, PP6 – Prosti pristop

 
  KP – Katalogizacija periodike  
  ČČI – Časopisna čitalnica informator   

Ko ste našli polico, po signaturi poiščete želeno gradivo. Na polici je urejeno po signaturah od najnižje navzgor. Na začetek police je uvrščeno gradivo večjega formata z oznako II (npr. II 38845). Najdeno gradivo, ki si ga želite izposoditi na dom ali ga boste uporabljali v knjižnici, zadolžite pri knjižničarjih v 1. nadstropju.


Izposoja gradiva

Gradivo, ki si ga želite izposoditi na dom ali ga boste uporabljali v knjižnici, zadolžite pri knjižničarjih v 1. nadstropju.

Knjižnično gradivo si lahko izposodijo le člani knjižnice osebno s predložitvijo članske oz. študentske izkaznice. Izjemoma si lahko gradivo izposodi tudi druga oseba, vendar le s pisnim pooblastilom člana.

Čitalniško gradivo, ki ni namenjeno izposoji (atlasi, slovarji, leksikoni, serijske publikacije …), se sme uporabljati v prostorih knjižnice. Rok izposoje gradiva na dom je en mesec, če ni določeno drugače. Član si lahko izposodi hkrati 8 naslovov publikacij. Izjeme dovoljuje bibliotekar – informator. Član si ne more izposoditi več izvodov istega naslova.