KONTAKT
 

Odprtost zbirke
pon. - pet.: od 8.00 do 15.00
v torek od 14.00 do 17.00

dr. Karmen Salmič Kovačič
Tel.: (02) 25 07 472
E-pošta: karmen.salmic@um.si  

Dosegljiva
vsak delovni dan od 8.00 do 14.30
v torek od 8.00 do 17.00,
oz. po dogovoru

 

O zbirki
 

Pod skupnim imenom Glasbena in filmska zbirka sta združeni zbirki dveh vrst neknjižnega gradiva Univerzitetne knjižnice Maribor – glasbenega in filmskega. Gradivo prihaja v knjižnico na različne načine: z obveznim izvodom, nakupi, darovi in z zamenami. Osnovno poslanstvo zbirke je zbiranje, obdelava, hranjenje, posredovanje in promocija kulturno, umetniško, historično ali domoznansko relevantnega gradiva (glasbenih zvočnih posnetkov, videoposnetkov in muzikalij) ter posredovanje informacij o njem. Knjižno in neknjižno gradivo s področja glasbe in filma naj bi v obliki referenčne in specializirane literature omogočalo  izobraževanje in raziskovanje obeh umetnosti z različnih vidikov. Poseben status pri zbiranju ima domoznansko gradivo, ki med drugim obsega tudi zapuščine skladateljev in drugih glasbenih umetnikov iz Maribora z okolico ter zvočne in videoposnetke iz zasebnih arhivov ali iz arhiva RTV Slovenija (npr. dokumentarni filmi o znamenitih ustanovah, osebnostih in fenomenih SV Slovenije). Med zadanimi cilji zbirke sta tudi promocija glasbene in filmske kulture, kulturno-umetniško povezovanje ter izobraževanje in informacijsko opismenjevanje uporabnikov. Svoj matični prostor ima Glasbena in filmska zbirka v tretjem nadstropju UKM.


Filmska zbirka


Iskanje gradiva in informacije

Medtem ko se vsi bibliografski zapisi glasbenega in videogradiva od leta 1989 naprej vnašajo v vzajemni katalog COBIB, sta pri iskanju starejših muzikalij in zvočnih posnetkov pomembno dopolnilo računalniškemu katalogu abecedni imenski (AIK) ter predmetni listkovni katalog v matičnih prostorih zbirke. Za uporabnike sta dostopna v odpiralnem času zbirke.

Informacije dobite tudi po telefonu ali po e-pošti pri strokovni referentki, ki med drugim sprejema tudi vaše predloge za nakup. Gradivo, ki ima status "v pripravi" in je na ogled v prostoru zbirke, lahko postane z vašo rezervacijo dostopno v nekaj dneh.


Dostopnost gradiva

Večji del gradiva Glasbene in filmske zbirke je dostopen le čitalniško (v medijskih celicah, čitalnicah knjižnice), bodisi zaradi posebnega statusa (obvezni izvod) bodisi zaradi svoje občutljivosti. Nekaj gradiva je na voljo le izjemoma, za študijske in raziskovalne namene, del gradiva pa je namenjen izposoji na dom. Večina neknjižnega gradiva se nahaja v skladišču, ožji izbor čitalniškega gradiva pa je v matičnem prostoru zbirke. Del notnega gradiva se po novem nahaja v prostem pristopu v tretjem nadstropju (P3), kjer najdete tudi knjižno gradivo s področja glasbe in filma.


Posredovanje gradiva

Gradivo iz skladišča in prostega pristopa je dostopno ves čas odprtosti knjižnice (od 8. do 19. ure), posreduje ga Enota za delo z uporabniki. Gradivo z lokacijo »Glasbena in filmska zbirka« je za dostopnost po 15. uri (ob sredah po 17. uri) potrebno po telefonu predhodno rezervirati pri strokovni referentki. Kadar je zbirka zaprta, pa gradivo posreduje Enota za domoznanstvo ali nadzornica čitalnice v tretjem nadstropju.


Gradivo zbirke obsega:

 • tiskano in rokopisno notno gradivo;
 • glasbene zvočne posnetke: gramofonske plošče, zvočne kasete, zgoščenke;
 • videoposnetke: videokasete, video DVD-je, BD-je.

Zaloga

Danes štejeta fonda obeh zbirk skupno okrog 44.000 enot evidentiranega gradiva, od tega okrog 15.000 enot glasbenih zvočnih posnetkov, več kot 12.000 enot glasbenega tiska in več kot 17.000 enot videoposnetkov.


Zgodovina

Temelj glasbene zbirke predstavlja notno gradivo, ki se je od drugega knjižničnega fonda začelo ločevati s prvo signaturo muzikalij leta 1947. Pred tem je bilo del knjižničnega fonda vse od zametkov knjižnice v okviru Zgodovinskega društva naprej. Čeprav je njegovo urejanje postalo po letu 1956 intenzivnejše, je bilo do leta 1965 združeno v Oddelek posebnih zbirk skupaj z ostalim neknjižnim gradivom. Kot samostojna je bila glasbena zbirka urejena ob koncu sedemdesetih letih, svoj prostor in urednika - strokovnega referenta pa je dobila v letu 1993. Muzikalijam so se leta 1962 pridružile prve gramofonske plošče, kasneje zvočne kasete in zgoščenke. Danes šteje fond glasbene zbirke okrog 15.000 enot glasbenih zvočnih posnetkov in blizu 12.000 enot muzikalij.

Zgodovina avdiovizualnega gradiva sega v konec osemdesetih let, ko se je zbirka začela polniti z videoposnetki na videokasetah, kasneje video DVD-jih in Blu-ray diskih, danes pa šteje več kot 17.000 enot.

Zbirki obeh vrst gradiva na omenjenih nosilcih sta skupno ime Glasbena in filmska zbirka dobili leta 1995.


Pomembnejše domoznanske zapuščine in zbirke

 • zapuščina Emerika Berana
 • zapuščina Miloša Brišnika in Dragice Sadnik
 • režijske knjige Franja Potočnika
 • notna in knjižna zapuščina Branka Rajštra
 • notna zbirka Zlatana Vaude
 • zbirka dokumentarnih filmov iz RTV Slovenija

Publikacije in večji projekti

 • Salmič Kovačič, Karmen (ur.). Spomini na Rajštra: Branko Rajšter (1930–1989) v očeh sodobnikov. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica, Zveza kulturnih društev; Ljubljana: RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2004.
 • Salmič Kovačič, Karmen, Darja Koter, Urška Čop Šmajgert (ur.). Spomini na Rajštra: zborovska glasba v interpretaciji Branka Rajštra. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica, Zveza kulturnih društev, Radio Maribor; Ljubljana: RTV Slovenija, Radio Slovenija, 2004. 2 CD
 • Salmič Kovačič, Karmen (ur.). Dr. Roman Klasinc: 1907–1990: ob obletnici rojstva. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica, Enota za domoznanstvo, 2007
 • Domofil(m)  - lokalne filmske pripovedi (projekt v okviru EPK 2012)
 • Filmika - zabavna šola filma za vse generacije (projekt v okviru EPM 2013)
 • Izrazi.se - šola igre, sproščenega nastopa in pozitivne komunikacije

Koristne povezave (e-knjige, e-članki, podatkovne zbirke, portali):

a) dostopno preko strežnika UKM (glasba in film)

 • Academic Search Premiere, Oxford Music Online, Oxford Reference Online, Arts & Humanities Citation Index, EBSCOhost/eIFL Direct, ERIC, EZB, JSTOR, JSTOR Early Journal Content, Proquest Social Science Journals

b) dostopno preko spleta (glasba in film)

c) podatkovne zbirke, ustanove, festivali, e-revije, portali (glasba)

d) podatkovne zbirke, ustanove, festivali, e-revije, portali (film)