• Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je strokovno in posvetovalno telo, ki odloča o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ter obravnava in posreduje mnenja o vseh strokovnih vprašanjih s področja delovanja in razvoja knjižnic. Njegovi člani so predstavniki vseh vrst knjižnic, njihovih združenj in financerjev.
    Predsednik za obdobje 2023–2028 je  mag. Miro Pušnik (direktor CTK), članica na predlog Univerze v Mariboru pa mag. Dunja Legat, ravnateljica UKM. 
    Na tej strani vas bomo seznanjali z odprtimi strokovnimi vprašanji in vas prosimo, da nam posredujete svoja mnenja o njih na naslov tajnistvo.ukm@um.si
  • Spletni dnevnik Društva bibliotekarjev Maribor
    DRUBIMA
  • Spletni dnevnik o stvareh, ki zanimajo knjižničarje
    Biblioblog