Do elektronskih virov lahko dostopate preko zavihka Elektronski viri. Za dostop je potrebno vpisati uporabniško ime v naslednji obliki:

Uporabniško ime: ukm.0099999@libroam.si
Geslo: xxxxxx
Številka v uporabniškem imenu je številka članske izkaznice.
(če je npr. št. članske izkaznice 99999 se predhodno vpišejo ničle do sedemmestnega števila).
Kot geslo vnesete izbrano geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam. Pazite na pravilen vnos velikih in malih črk.

Pogoji za oddaljen dostop:
- veljaven status študenta Univerze v Mariboru ali zaposlenega na Univerzi v Mariboru,
- veljavno (podaljšano) članstvo v knjižnici,
- izbrano osebno geslo za uporabo storitev Moja knjižnica ali Libroam,
- brez dolgov,
- ni kršitev pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam/Libroam.

Kakršnokoli težavo pri prijavi ali uporabi oddaljenega dostopa do elektronskih informacijskih virov prosim sporočite na e-naslov ukm@um.si.