KONTAKT

Bernarda Korez
Tel.: 02 25 07 447
bibliografije.ukm@um.si

Dosegljiva vsak delovni dan
od 8.00 do 14.30,
v torek od 8.00 do 17.00


Univerzitetna knjižnica Maribor opravlja vnos bibliografskih enot za potrebe osebnih bibliografij tudi osebam, ki niso zaposlene na Univerzi v Mariboru po ceniku UKM. Povprečno se v eni uri opravi biografski opis za 2–3 bibliografske enote. Bibliografija se izdeluje samo na podlagi primarnih dokumentov in ne fotokopij. Razvrstitev bibliografskih enot se izvaja v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS. Avtorji sami določijo tipologijo ter so tudi odgovorni za pravilno razvrstitev enot po tipologiji.


Podatki, ki jih morajo avtorji oddati za vnos bibliografij, so:

1. Osebni podatki zaradi vnosa v normativno bazo podatkov avtorjev CONOR:

 • polno ime in priimek vseh avtorjev (tudi soavtorjev);
 • rojstni datum vseh avtorjev (tudi soavtorjev);
 • formalna izobrazba ter vsa (strokovna in ljubiteljska) področja delovanja avtorjev in
 • kontaktni podatki avtorjev (telefonska številka, elektronski naslov).

2. Izvirno gradivo (originali), v katerem so objavljeni prispevki avtorjev, in sicer pri:

 • monografijah celotno monografijo (priročnik, knjigo, učbenik …);
 • člankih celoten izvod revije, v kateri je članek objavljen (razen če so v zaglavju članka navedeni podatki o štetju revije);
 • prispevkih v zbornikih celoten zbornik, v katerem je posamezen prispevek objavljen;
  izvedenih delih potrdilo (vabilo, katalog) s polnimi podatki (naslov izvedenega dela,
  avtorji izvedenega dela, kraj, točen datum, organizator) in
 • spletnih virih spletno povezavo (link) na vir.

Po vnaprejšnjem dogovoru z bibliografom se lahko gradivo za vnos v COBISS odda tudi v računalniški obliki pdf.


Vprašanja, informacije, oddaja gradiva: bibliografije.ukm@um.si

Uporabniki, ki imajo šifro raziskovalca iz uradne evidence ARRS ali evidenčno šifro, ki jo na željo avtorja dodeli IZUM, si lahko izpišejo osebno bibliografijo sami. Drugim lahko izpis izdelamo v knjižnici.


Koristne povezave

https://libguides.ukm.um.si/bibliografija

SICRIS
Institut informacijskih znanosti IZUM
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS
Osrednji specializirani informacijski centri (OSIC-i)
Faktor vpliva (JCR)
Web of Science
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
Scopus