Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter za dajanje mnenj ima UKM stalno Komisijo za knjižnični sistem. Komisijo za knjižnični sistem sestavljajo ravnateljica UKM, ki ji predseduje, predstavniki članic, ki jih imenujejo senati članic, ter petina študentov, ki jih imenuje študentski svet univerze. Komisija na sejah obravnava in sklepa o vprašanjih s svojega področja.


V mandatnem obdobju 2022-2025 – so člani Komisije za knjižnični sistem:

 • mag. Dunja Legat (predsednica), Univerzitetna knjižnica Maribor
 • Nevenka Balun, Fakulteta za zdravstvene vede
 • doc. dr. Irena Ban, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
 • Mojca Garantini, Filozofska fakulteta
 • red. prof. dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakuteta
 • Tjaša Marovt, Fakulteta za logistiko
 • doc. dr. Tadeja Kraner Šumenjak, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
 • Ines Luetić Gusel, Ekonomsko poslovna fakulteta
 • Mojca Markovič, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Asist. Anže Mihelič, Fakulteta za varnostne vede
 • Zorica Milinović, Medicinska fakulteta
 • Natalija Orešek, Pravna fakulteta
 • izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Fakulteta za turizem
 • izr. prof. dr. Zdravko Praunseis, Fakulteta za energetiko
 • izr. prof. dr. Nina Šajna, Fakulteta za naravoslovje in matematiko
 • izr. prof. dr. Peter Šenk, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo
 • red. prof. dr. Andrej Škraba, Fakulteta za organizacijske vede
 • izr. prof. dr. Simon Špacapan, Fakulteta za strojništvo
 • Nomi Hrast, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 15. 6. 2024)
 • Taja Grifič Žvikart, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 15. 6. 2024)
 • Tinkara Lečnik, Študentski svet Univerze v Mariboru (mandat do 15. 6. 2024)


Poslovnik komisije za knjižnični sistemZapisniki sej Komisije za knjižnični sistem:

Zapisnik 1. seje Komisije za knjižnični sistem_24_9_2009
Zapisnik 2. seje Komisije za knjižnični sistem_18_2010
Zapisnik 3. seje Komisije za knjižnični sistem_12_4_2010
Zapisnik 4. seje Komisije za knjižnični sistem_30_9_2010
Zapisnik 5. seje Komisije za knjižnični sistem_16_12_2010
Zapisnik 6. seje Komisije za knjižnični sistem_12_4_2011
Zapisnik 7. seje Komisije za knjižnični sistem_22_9_2011
Zapisnik 8. seje Komisije za knjižnični sistem_26_1_2012
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za knjižnični sistem_16_4_2012
Zapisnik 9. seje Komisije za knjižnični sistem_31_5_2012
Zapisnik 10. seje Komisije za knjižnični sistem_25_9_2012
Zapisnik 11. seje Komisije za knjižnični sistem_13_12_2012

Zapisnik_1._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_27_3_2014.docx
Zapisnik_12._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_14_2_2013.docx
Zapisnik_13._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_25_4_2013.docx
Zapisnik_14._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_26_9_2013.docx
Zapisnik_2_korespondencne_seje_kisum_19_6_2012.docx
Zapisnik_15._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_27_11_2013.docx
Zapisnik_3._korespondencne_seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_6_5_2013.docx
Zapisnik_3._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_11_9_2014.docx
Zapisnik_4._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_4_12_2014.docx
Zapisnik_5._seje_komisije_za_knjiznicni_sistem_19_3_2015.docx
Zapisnik 6. seje komisije za knjiznicni sistem
Zapisnik 7. seje komisije za knjiznicni sistem
Zapisnik 8. seje komisije za knjižnični sistem (9. 6. 2016)
Zapisnik 9. seje komisije za knjižnični sistem (27. 10. 2016)
Zapisnik 10. seje komisije za knjižnični sistem (8. 12. 2016)
Zapisnik 11. seje komisije za knjižnični sistem (23. 2. 2017)
Zapisnik 4. korespondenčne seje komisije za knjižnični sistem (23. 2. 2017)
Zapisnik 12. seje komisije za knjižnični sistem (11. 5. 2017)

Zapisnik 13. seje komisije za knjižnični sistem (9. 11. 2017)
Zapisnik konstitutivne seje komisije za knjižnični sistem (29. 03. 2018)

Zapisnik 1. seje Komisije za knjižnični sistem (21. 6. 2018)
Zapisnik 2. seje Komisije za knjižnični sistem (8. 11. 2018)
Zapisnik 3. seje Komisije za knjižnični sistem (16. 5. 2019)
Zapisnik 4. seje Komisije za knjižnični sistem (7. 11. 2019)
Zapisnik 5. seje Komisije za knjižnični sistem (13. 2. 2020)
Zapisnik 6. seje Komisije za knjižnični sistem (12. 11. 2020)
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za knjižnični sistem (16. 11. 2020)
Zapisnik 7. seje Komisije za knjižnični sistem (25. 3. 2021)
Zapisnik 8. seje Komisije za knjižnični sistem (21. 10. 2021)
Zapisnik 2. korespondenčne seje Komisije za knjižnični sistem (25. 11. 2021)
Zapisnik konstitutivne seje komisije za knjižnični sistem (24. 03. 2022)
Zapisnik 1. seje Komisije za knjižnični sistem (10. 11. 2022)
Zapisnik 2. seje Komisije za knjižnični sistem (23. 02. 2023)
Zapisnik 1. korespondenčne seje Komisije za knjižnični sistem (24. 03. 2023)