Strokovni referenti skrbimo za strokovni izbor in vsebinsko obdelavo knjižničnega gradiva, posredujemo informacije z določenega strokovnega področja, sodelujemo s fakultetami in knjižnicami Univerze v Mariboru, pomagamo v raziskovalnem in učnem procesu ter organiziramo tečaje informacijskega opismenjevanja.


Kdo smo strokovni referenti v UKM in za katera strokovna področja?
 

Silva Belšak
prof. slov. jezika s knjiž. in srbhrv. in mak. jezika s knjiž.-strokovna referentka

Kontakt:
(02) 25 07 470
silva.belsak@um.si

Področja dela:

Psihologija

Pedagogika

Etnologija

Umetnost

Fotografija

Gledališče
Šport

Boža Janžekovič
univ. dipl. biol., bibliotekarka-strokovna referentka
Kontakt:
(02) 25 07 441
boza.janzekovic@um.si

Področja dela:
Naravoslovje

Geologija

Biologija

Medicina

Kmetijstvo

Živilstvo

Biotehnologije

Dejan Kac
prof. zgod. in geogr., bibliotekar-strokovni referent
Kontakt:
(02) 25 07 437
dejan.kac@um.si

Področja dela:
Geografija

Nina Lončar
prof. geogr. in zgod., bibliotekarka-strokovna referentka
Kontakt:
(02) 25 07 433
nina.loncar@um.si

Področja dela:
Arheologija

Biografika

Zgodovina

Renata Močnik
mag. ekon. in posl. ved, dipl. inž. gradb., bibliotekarka - strokovna referentka
Kontakt:
(02) 25 07 440
renata.mocnik@um.si

Področja dela:
Računalništvo
Standardizacija
Matematika
Fizika
Kemija
Inženirstvo
Gastronomija
Promet
Industrije in obrti
Oblikovanje

Arhitektura
Gradbeništvo

Strojništvo

Miloš Petrovič
univ. dipl. polit., bibliotekar-strokovni referent
Kontakt:
Tel.: (02) 25 07 432
milos.petrovic@um.si

Področja dela:
Ekonomija
Pravo
Sociologija
Filozofija
Vojaške vede
Družbene vede

Logistika
Evropski dokumentacijski center

Sociološke teorije

Socialno delo
Socialna politika

Mateja Pongrac
prof. nem. in angl., vodja enote
Kontakt:
(02) 25 07 471
mateja.pongrac@um.si

Področja dela:
Jezikoslovje

Književnosti

Avstrijska čitalnica

Germanistika

Medjezikovne študije-angleščina

Medjezikovne študije-nemščina

dr. Karmen Salmič Kovačič
univ. dipl. muz., bibliotekarka-skrbnica Glasbene in filmske zbirke
Kontakt:
(02) 25 07 472
karmen.salmic@um.si

Področja dela:
Glasba

Glasbeno gledališče

Film

Kinematografija in videoprodukcija

Glasbena in filmska zbirka

Glasbeni tiski

Rokopisi

Glasbeni zvočni posnetki

Videoposnetki

Nataša Stadler
univ. dipl. rus. in bibl., bibliotekarka
Kontakt:
(02) 25 07 464
natasa.stadler@um.si

Področja dela:
Bibliotekarstvo

Tiskarstvo

Založništvo

dr. Vlasta Stavbar
prof. geogr. in zgod., bibliotekarka
Kontakt:
(02) 25 07 434
vlasta.stavbar@um.si
Področja dela:
Domoznanstvo

 


Kdaj poiščete pomoč strokovnega referenta?

V UKM vam pomoč pri iskanju splošnih informacij nudi glavni informator. Pri iskanju zahtevnejših informacij z različnih strokovnih področij pa lahko poiščete pomoč strokovnih referentov.

Novosti v UKM

Izbor novitet knjižničnega gradiva mesečno postavimo na ogled v izposoji UKM v prvem nadstropju ob oknih.

Vabimo vas tudi, da nam posredujete svoje predloge za nakup gradiva, za katerega menite, da naj bi ga skladno s poslanstvom knjižnice imeli. (Predlog oddate prek vstopne strani, ikona Sodelujte z UKM.)

Če želenega strokovnega področja ali zbirke ni med navedenimi, se obrnite na glavnega informatorja (02 25 07 431), ki vas bo napotil do ustrezne kontaktne osebe.

Ponujamo tudi module izobraževanja.
Informacijsko opismenjevanje za študente in ostale uporabnike.