Pri pisanju raznih del in nalog, pri pripravi predstavitev, spletnih vsebin ipd. se velikokrat soočamo z uporabo e-vsebin, katerih avtorstvo ni naše ali pa za njihovo uporabo nimamo pravic.

Možna rešitev je uporaba vsebin z licencami Creative Commons, ki omogočajo avtorjem in uporabnikom zaščitenih avtorskih del, da jasno in na nedvoumen način vnaprej določijo pod katerimi pogoji dovolijo uporabo svojega avtorskega dela in kateremu naboru pravic se vnaprej odpovejo. Sami pa po drugi strani zadržijo vse tiste pravice, za katere menijo, da jih želijo oz. morajo zadržati.

 Z izbiro ene od šestih vnaprej pripravljenih orodij – licenc avtor  vnaprej določi pogoje pod katerimi dovoli in želi, da se njegovo delo uporablja. Tako izbrano licenco »prilepi« (ali poveže) na svoje avtorsko delo in tako zagotovi, da dobi uporabnik vse informacije o pogojih uporabe.

Priznanje avtorstva

Creative Commons licenca
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna.
Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Priznanje avtorstva + brez predelav

Creative Commons licenca
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Izvirna avtorska dela, brez predelav, pod to licenco lahko uporabniki reproducirajo, distribuirajo, dajejo v najem in priobčijo javnosti pod pogojem, da navedejo avtorja in dela ne spreminjajo. Od licence BY NC ND se razlikuje v tem, da je pri uporabi te licence dovoljena komercialna uporaba avtorskega dela.

Priznanje avtorstva + nekomercialno + deljenje pod istimi pogoji

Creative Commons licenca
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.
Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od BY NC SA licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/predelave.

Priznanje avtorstva + deljenje pod istimi pogoji

Creative Commons licenca
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna.
Licenca dovoli uporabnikom reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javno priobčitev in predelavo avtorskega dela, če navedejo avtorja in širijo avtorsko delo/predelavo naprej pod istimi pogoji. Za nova dela, ki bodo nastala s predelavo, bo tako tudi dovoljena komercialna uporaba. Od BY NC SA licence se ta razlikuje samo v tem, da je tu dovoljena tudi komercialna uporaba dela/predelave.

Priznanje avtorstva + nekomercialno

Creative Commons licenca

To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno 4.0 Mednarodna.
Uporabnikom se s to licenco dovoli nekomercialno reproducirati, distribuirati, dajati v najem, priobčiti javnosti in predelovati avtorsko delo in njegove predelave, morajo pa navesti avtorja. Od BY NC ND licence se ta razlikuje v tem, da se pri njej delo lahko predeluje in spreminja. Od licence BY NC SA licence pa se razlikuje v tem, da tu ni potrebno licencirati avtorskega dela/predelave dela pod istimi pogoji.

Priznanje avtorstva + nekomercialno + brez predelav

Creative Commons licenca
To delo je objavljeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna.
Široki javnosti je delo na razpolago pod pogoji licence Creative Commons BY‐NC‐ND , kar pomeni, da se bralcem dovoli reproduciranje brez predelave avtorskega dela, distribuiranje, dajanje v najem in priobčitev javnosti samega izvirnega avtorskega dela, in sicer pod pogojem, da navedejo avtorja in da ne gre za komercialno uporabo.