Turnerjeva čitalnica se nahaja v pritličju Univerzitetne knjižnice Maribor in je dostopna obiskovalcem knjižnice, članstvo ni pogoj.

Čitalnica v želji po popularizaciji znanosti obiskovalcem zagotavlja dnevno ponudbo slovenskih in tujih časnikov ter revijalnega tiska. Publikacije so namenjene prebiranju v prostorih čitalnice in niso za izposojo, mogoče je preslikovanje v fotokopirnici Sončna pot v 1. nadstropju.

Poimenovali smo jo po dr. Pavlu Turnerju, publicistu, mecenu in vzgojitelju, ki je knjižnici zapustil precejšen del svoje knjižne zbirke.

Turnerjeva čitalnica na Youtube


Turnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnica

Turnerjeva knjižnica

Turnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnica