Turnerjeva čitalnica se nahaja v pritličju Univerzitetne knjižnice Maribor in je dostopna obiskovalcem knjižnice, članstvo ni pogoj.

Čitalnica v želji po popularizaciji znanosti obiskovalcem zagotavlja dnevno ponudbo slovenskih in tujih časnikov ter revijalnega tiska. Publikacije so namenjene prebiranju v prostorih čitalnice in niso za izposojo, mogoče je preslikovanje v fotokopirnici Sončna pot v 1. nadstropju.

Poimenovali smo jo po dr. Pavlu Turnerju, publicistu, mecenu in vzgojitelju, ki je knjižnici zapustil precejšen del svoje knjižne zbirke.


Turnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnica

Turnerjeva knjižnica

Turnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnicaTurnerjeva knjižnica