Z željo predstaviti pomembne osebnosti, ki so zaznamovale razvoj našega mesta, smo se odločili izdelati biografski leksikon z naslovom Mariborski biografski leksikon. Že naslov pove, da leksikon ponuja biografske podatke o osebah, ki so v Mariboru bile rojene, se tu šolale, delovale ali pisale o mestu ter ga na nek način zaznamovale. Spletni biografski leksikon sproti dopolnjujemo in ta čas vsebuje biografske podatke za več kot sto oseb.

Namen biografskega leksikona ni zgolj posredovanje biografskih podatkov, temveč predvsem osvetlitev pomen posameznih ljudi za mesto Maribor, njihove ustvarjalnosti in dosežkov, pri čemer je vrednotenje oseb izvzeto. Posamezna gesla ilustrirajo fotografije.

Kot ogrodje tega novega biografskega leksikona je služil Slovenski biografski leksikon, ki ga leksikografska novost za območje Maribora dopolnjuje. Osnovni vir biografskega leksikona so klasični listkovni katalogi, ki so shranjeni v Enoti za domoznanstvo. Vsebujejo posamezne izpisane domoznanske članke, ki govorijo o Mariborčanih in o njihovem življenju.

Razlog, da je biografski leksikon nastal v spletni obliki, je ugodnost, da ga je možno z dodatnimi podatki spreminjati in dopolnjevati. Pomembno je še dejstvo, da je leksikon 24 ur na dan dostopen na svetovnem spletu.

Biografski leksikon je zasnovan tako, da ga je možno ves čas nadgrajevati z novimi pomembnimi imeni ter podatki iz lokalne zgodovine. Glede na to, da gre za dolgotrajen postopek zbiranja in obdelovanja podatkov, vas naprošamo, da napišete svoje pripombe, predloge in ponudbe na naslov vlasta.stavbar@um.si.

Uredniki spletnega leksikona:
Nina Lončar (do 2021)
dr. Vlasta Stavbar (2022– )


Avtorske pravice:
Avtor spletnega biografskega leksikona Mariborčani in lastnik avtorskih pravic je Univerzitetna knjižnica Maribor, Enota za domoznanstvo. Besedilo in slikovno gradivo je dovoljeno razmnožiti samo za zasebno rabo fizičnih oseb in za informativne ter študijske namene, pri čemer je obvezna navedba vira.

Navedite kot:
Primer:
Kolbič, Gabrijela: Hausmann, Fanny. V: Mariborski biografski leksikon. Nina Lončar (ur.). https://ukm.um.si/hausmann-fanny (23. 9. 2020)