Knjižnica EPF je tako kot fakulteta stara petdeset let. Iz nekaj sto knjig na nekdanjem VEKŠ-u je knjižnični fond zrasel na skoraj 100.000 knjižnih enot in 280 naslovov revij. 

Gradivo je postavljeno v prostem pristopu ter pokriva predvsem področje ekonomije in poslovnih ved. Čitalnica z informacijsko, učbeniško zbirko ter zbirko diplom, magistrskih in doktorskih nalog je locirana v prvem nadstropju in nudi dobre študijske pogoje.


Kontakti
 

Knjižnica
(02) 22 90 237
(02) 22 90 319
library.epf@um.si

Čitalnica
(02) 22 90 327
(02) 22 90 319
citalnica.epf@um.si


Spletna stran


https://www.epf.um.si/knjiznica-epf/splosne-informacije/o-knjiznici/


Vodja knjižnice:

Ines Gusel
(02) 22 90 238
ines.gusel@um.si

Strokovni referent v UKM:

Miloš Petrovič
(02) 25 07 432
milos.petrovic@um.si


Strokovna področja:

Ekonomija, poslovne vede


Lokacija

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Razlagova 14, 2000 Maribor