Odpiralni čas
 

Krško
Vsak dan: 8.00-10.00 in 11.00-16.00

Velenje
Vsak dan: 10.00–12.00
Četrtek: 15.00 –16.00


Če si za potrebe svojega študija oz. znanstvenoraziskovalnega dela želite izposoditi gradivo, ki ga ni na voljo v knjižnici UM FE, enota v Krškem ali Velenju, pošljite e-mail na naslov: fe.knjiznica@um.si. V e-pošti morate poleg čim bolj natančnih podatkov o gradivu, ki bi si ga radi izposodili (avtor, naslov, založba, leto izdaje), obvezno pripisati še svoje polno ime in naslov stalnega bivališča.KONTAKTI
 

Krško
(07) 62 02 231
fe.knjiznica@uni-mb.si

Velenje
(03) 77 70 4 00
fe.knjiznica@uni-mb.siSPLETNA STRAN

https://www.fe.um.si/knjiznica.html


 

Vodja knjižnice

Rosvita Kocbek Pavalec
(02) 25 07 467
rosvita.kocbek@um.si

Strokovna referentka v UKM

Renata Močnik
(02) 25 07 440
 

Strokovna področja:

Energetika


Lokacija

Fakulteta za energetiko
Hočevarjev trg 1,8270 Krško