Prispevek za knjižnice, ki je bil del vpisnine, krije storitve, ki jih študentom Univerze v Mariboru zagotavlja Univerzitetna knjižnica Maribor (izposoja vsega zabeleženega gradiva, medknjižnična izposoja, uporaba elektronskih zbirk itd.). Ker v študijskem letu 2013/2014 Knjižnica Fakultete za turizem še ne bo delovala kot samostojna enota, bosta vse študijsko gradivo in obvezna literatura dostopna v obliki samostojnega oddelka v okviru Splošne knjižnice Brežice, ki bo poleg knjižničnega gradiva študentom zagotavljala tudi druge storitve (izposoja druge literature, medknjižnična izposoja, študijski prostor, računalniška učilnica, pomoč pri iskanju itd.).


Spletna stran

http://www.knjiznica-brezice.si/


Strokovni referent v UKM:

Miloš Petrovič
(02) 25 07 432
milos.petrovic@um.si


Strokovna področja:
Turizem


Lokacija

Fakulteta za turizem
Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice