Knjižnica FZV je polnopravna članica sistema COBISS. Leta 1997 je postala članica KISUM-a. Vključena je tudi v Biomedicinski krog knjižnic Slovenije. Knjižnična zbirka obsega več kot 15.200 enot knjižnega in neknjižnega gradiva. Naročenih je 97 naslovov domače in tuje periodike.

Knjižnično gradivo je dostopno v prostem pristopu in razvrščeno po UDK-sistemu ter pokriva predvsem področje zdravstva, medicine in bioinformatike. Zbirka učbenikov se posodablja skladno z zahtevami študijskih programov.

V knjižnici zbirajo in hranijo diplomska, specialistična in magistrska dela, ki so od oktobra leta 2008 dosegljiva v digitalni obliki na spletnem portalu DKUM.

Knjižnica se nahaja v pritličju zgradbe fakultete in vključuje čitalniški del s 15 sedeži. Nudi prijetno okolje za študij, učenje in seminarsko delo ter hkrati predstavlja oporo za permanentno izobraževanje zdravstvenih delavcev v praksi za celotno regijo.


KONTAKTI


Knjižnica
(02) 30 04 722
fzv.knjiznica@um.si


SPLETNA STRAN


https://www.fzv.um.si/knjiznica


Zaposleni v knjižnici:

Nevenka Balun
(02) 30 04 740
nevenka.balun@um.si

Zdenka Režonja
(02) 300 4 722
zdenka.rezonja@um.si

Strokovna referentka v UKM:

Boža Janžekovič
(02) 25 07 441
boza.janzekovic@um.si


Strokovna področja:

Zdravstvena nega, dietetika, management v zdravstvu in socialnem varstvu


Lokacija

Fakulteta za zdravstvene vede
Žitna ulica 15,
2000 Maribor