Digitalizirani listkovni katalog UKM obsega približno 240.000 bibliografskih zapisov o gradivu, ki ga je Univerzitetna knjižnica Maribora pridobila od svojega nastanka leta 1903 pa vse do leta 1990. V njem so popisane monografske publikacije (knjige), serijske publikacije (časniki, časopisi, koledarji itn.) in knjižne zbirke, ki jih do leta 2012 ni bilo mogoče najti v vzajemnem katalogu COBIB.

Brskanje po kataložnih listih:

Listkovni katalog 1903 - 1971

Starejši Abecedni imenski katalog vsebuje približno 165.000 opisov monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila do leta 1971. Dodan je zbirni katalog, v katerem lahko najdete knjižne zbirke in nezaključena dela v več zvezkih.

Listkovni katalog 1972 - 1990

Novejši Abecedni imenski katalog vsebuje približno 55.744 opisov monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila med leti 1971 in 1990. Dodan je zbirni katalog, v katerem lahko najdete knjižne zbirke in nezaključena dela v več zvezkih.

Katalog serijskih publikacij

Vsebuje približno 20.000 opisov periodičnih publikacij, ki jih je knjižnica pridobivala od začetka do 1986, nekatere še vedno prejema.