Iskanje po kataložnih listih trenutno ni mogoče. Za nevšečnosti se opravičujemo.

 

Digitalizirani listkovni katalog UKM obsega približno 240.000 bibliografskih zapisov o gradivu, ki ga je Univerzitetna knjižnica Maribora pridobila od svojega nastanka leta 1903 pa vse do leta 1990. V njem so popisane monografske publikacije (knjige), serijske publikacije (časniki, časopisi, koledarji itn.) in knjižne zbirke, ki jih do leta 2012 ni bilo mogoče najti v vzajemnem katalogu COBIB.

Iskanje po listkovnem katalogu:

V katalogu je mogoče brskati po listkih, ki so razvrščeni po priimkih avtorjev, po naslovih del, kadar je avtor neznan ali ima delo več kot tri avtorje, po naslovih serijskih publikacij ali po naslovih knjižnih zbirk. Gradivo je delno najdljivo tudi v računalniškem katalogu COBIB.


Iskalnik

*Polno besedilo listkovnih katalogov je v redakciji*


Brskanje po kataložnih listih:

Listkovni katalog 1903 - 1971

Starejši Abecedni imenski katalog vsebuje približno 165.000 opisov monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila do leta 1971. Dodan je zbirni katalog, v katerem lahko najdete knjižne zbirke in nezaključena dela v več zvezkih.

Listkovni katalog 1972 - 1990

Novejši Abecedni imenski katalog vsebuje približno 55.744 opisov monografskega gradiva, ki ga je knjižnica pridobila med leti 1971 in 1990. Dodan je zbirni katalog, v katerem lahko najdete knjižne zbirke in nezaključena dela v več zvezkih.

Katalog serijskih publikacij

Vsebuje približno 20.000 opisov periodičnih publikacij, ki jih je knjižnica pridobivala od začetka do 1986, nekatere še vedno prejema.