Antonija Štupca in Rodbina Kiffmann
23. Marec 2023

Sreda, 29. marec, 17.00, Glazerjeva dvorana

Dr. Vlasta Stavbar in dr. Jerneja Ferlež bosta predstavili prispevka o slovenski učiteljici Antoniji Štupca in mariborski gradbeniški rodbini Kiffmann, ki sta ju objavili v Slovenskem almanahu XIX. stoletja.