Nagrada UM za strokovno delo Bojanu Oštirju
31. Januar 2023

Včeraj, 30. januarja,  je na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu nagrado Univerze v Mariboru za strokovno delo za dosežke, ki so pripomogli h krepitvi ugleda in uspešnosti Univerze v Mariboru prejel tudi naš sodelavec Bojan Oštir.

Iz utemeljitve:

/… / Bojan Oštir je predstavnik Univerze v Mariboru v pogajalskih skupinah za nabavo mednarodne znanstvene literature za akademsko skupnost Univerze v Mariboru. Intenzivno sodeluje v pogajalskih skupinah za nakup elektronskih virov, pretežno znanstvenih časopisov, najpomembnejših znanstvenih založnikov, kot so Elsevier, Wiley, Springer Nature, IEEE, American Chemical Society, Taylor & Francis in drugih. S svojimi izkušnjami, analitičnim pristopom in poznavanjem razmerij na trgu, vedno uspešno zastopa interese in potrebe Univerze v Mariboru in doseže ravnotežje med ponudbo vsebine in ceno elektronskega vira. Ob tem ubira inovativen pristop, je neizprosen pogajalec in zato za Univerzo v Mariboru doseže ugodne pogoje, dosega znatne popuste, raznoliko ponudbo različnih informacijskih virov in ustvari za raziskovalce Univerze v Mariboru nadstandardno ponudbo elektronskih informacijskih virov. Na tem mestu bi izpostavili nakup dostopa za Univerzo v Mariboru do indeksov citiranosti konferenčnih publikacij (Conference Proceedings Citation Index) znotraj Web of Science, nakup dostopa do servisa Scopus za leto 2013, takrat je bila Univerza v Mariboru prva in edina univerza v Sloveniji, ki je imela dostop. Stremi k uravnoteženi ponudbi elektronskih informacijskih virov za vse znanstvene discipline /…/ Bojan Oštir intenzivno spremlja razvoj znanstvene komunikacije in v zadnjem času tudi vstop nove paradigme, tj. odprtega dostopa, ki je postal tudi pomemben pogajalski element. Zahteve evropskega raziskovalnega prostora in pričakujemo, da z letošnjim letom tudi slovenskega, so uprte v izpolnjevanje zahtev po objavljanju v odprtem dostopu. Zato so že nekaj let v pogajanja za nakup mednarodne znanstvene literature vključene tudi zahteve, da znanstveni založniki v ponudbo elektronskih virov vključujejo tudi ugodnosti za objavljanje raziskovalcev v odprtem dostopu. Bojana Oštirja prav tako na tem področju odlikuje izjemno poznavanje problematike odprtega dostopa, še pomembnejša pa je njegova kritična misel, saj v prvi vrsti zagovarja svobodo akademskega izražanja, kamor sodi tudi svobodna izbira znanstvenega časopisa za objavo znanstvenih člankov. Tako mu pri pogajanjih za nakup mednarodne znanstvene literature uspeva dosegati ravnotežje med akademsko svobodo in družbeno odgovornostjo paradigme odprte znanosti, kar se izraža v pogajanjih doseženem številu vavčerjev za brezplačni APC ali v popustih na plačilo APC /…/ Rezultati, ki jih na področju nabave in upravljanja elektronskih virov dosega sodelavec Bojan Oštir vsako leto, omogočajo akademski skupnosti izjemne pogoje za znanstveno raziskovalno in strokovno delo. S svojim dolgoletnim delom prispeva k uveljavitvi Univerzitetne knjižnice Maribor in Univerze v Mariboru v konzorcijskem sodelovanju z institucijami v slovenskem prostoru in v mednarodnem okolju kot zanesljivim partnerjem v mednarodnem znanstvenem založništvu. /…/

Bojanu iskreno čestitamo!