Pod KUDovsko marelo
Foto 1: Pod KUDovsko marelo - že 60 let!
14. Junij 2024

Avla

Odprtje: sreda, 19. junij, 17.00

Razstava člankov, fotografij, priznanj in drugih virov prinaša pregled delovanja in dosežke Kulturno umetniškega društva Študent Maribor, ki pomembno prispeva k ohranjanju in predstavljanju slovenske kulture plesa in petja doma in v svetu.

Avtorji razstave: člani KUD Študent Maribor.

Del razstave se bo kratek čas nahajal tudi v izložbah na Gosposki ulici 32, kjer bodo predstavljene nekatere narodne noše Akademske folklorne skupine (AFS) Študent ter zgodovinski razvoj zborovskih uniform Akademskega pevskega zbora (APZ) Maribor, ki delujeta pod okriljem KUD Študent Maribor.

Odprtje razstave bo popestril nastop Akademske folklorne skupine Študent in Akademskega pevskega zbora Maribor.

Na ogled od 19. junija do 31. avgusta 2024.