18. Maj 2023

Torek, 23. maj, 17.00, Glazerjeva dvorana

Publikacijo bodo z različnih vidikov predstavili trije avtorji – etnologinja Jelka Pšajd iz Pomurskega muzeja v Murski Soboti, jezikoslovka Nina Zver z Univerze v Mariboru in zgodovinar Hermann Kurahs iz Radgone/ Bad Radkersburga. Dogodek soorganizirajo Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor, Avstrijska čitalnica Maribor, Pavlova hiša, Slavistično društvo Maribor in  Avstrijski kulturni forum Ljubljana.

Gormerkanska kniga je izjemno odkritje za slovensko-avstrijsko regionalno zgodovino. V to tabelarno zasnovano gospodarsko knjigo kmečkih veleposestnikov družine Hois iz Potrne pri Radgoni so več kot štirideset let zapisovali vse podatke o dninarjih, deklah in hlapcih, poljedelskih opravilih, obsegu letine, prodaji dobrin, vinogradništvu in čebelarstvu – vse v slovenskem jeziku. Knjiga zato nudi odličen vpogled v tedanje kmečko življenje in delovna opravila, zlasti pa priča o močni prisotnosti slovenskega jezika severno od šele pozneje zarisane »jezikovne meje«.