STOLETJE ŽENSK
15. November 2022

Ponedeljek, 21. november, 17.00., Glazerjeva dvorana 

Tokratna Spominjanja so posvečena knjigi Nepozabne – o ženskah, ki so premikale meje našega sveta, o petdesetih zgodbah in petdesetih portretih, ki jih je ustvarilo dvajset avtoric besedil in deset ilustratork, bodo spregovorile Veronika Tašner, Metka Mencin in Sabina Šinko. Pogovor bo povezovala Majda Potrata.

»Knjiga je pred nami zato, ker se še vedno (pre)pogosto zgodi, da ne poznamo pomembnih žensk svojega ožjega in širšega okolja. Znamo našteti pet pomembnih slovenskih pisateljev in pesnikov, ne vemo pa, kdo je Fanny Haussmann. Poznamo našega najslavnejšega arhitekta, ne poznamo pionirk arhitekture na Slovenskem, denimo Dušane Šantel Kanoni. Morda vemo, čigave hčerke, žene ali ljubice so bile, ne pa tudi, kaj so dosegle in, predvsem, da so bile samostojne in samosvoje osebe. Delo, ki je v vaših rokah, želi v omejenem obsegu, a vendar omogočiti prihodnjim generacijam, da bodo poznale osebe, ki so zaslužne za to, da smo, kar smo, in lahko počnemo, kar počnemo. Skrajni čas je že, da pozabljene postanejo nepozabljene in tako tudi nepozabne. Morda bodo prav zgodbe teh pogumnih žensk navdih za vznik nove nepozabne osebe našega prostora.« (Veronika Tašner)