dr. Karmen Salmič Kovačič


 

Strokovna referentka za knjižno zbirko s področja glasbe, glasbenega gledališča, kinematografije, videoprodukcije in filma ter neknjižno gradivo Glasbene in filmske zbirke (glasbeni tiski in rokopisi, glasbeni zvočni posnetki, videoposnetki).

V to zbirko sodijo sledeči postavitveni vrstilci UDK:
Kontakt:
Osebni stik:
 

Strani