Pogoji uporabe podatkovnih zbirk, elektronskih revij in drugih elektronskih informacijskih virov, ki jih zagotavljajo UKM in druge knjižnice Univerze v Mariboru s svojimi konzorcijskimi partnerji na svojih ali tujih strežnikih.

  • Podatke iz podatkovnih zbirk in drugih elektronskih virov ne smete (direktno ali indirektno) kopirati, distribuirati, prodajati ali z njimi graditi svojih podatkovnih zbirk, razen če je to za posamezno zbirko eksplicitno dovoljeno v licenčnih pogojih. Za lastne študijske, raziskovalne ali pedagoške potrebe je dovoljeno narediti le en izvod izpisov posameznega iskanja v elektronski ali papirni obliki.
  • Pridobljene podatke lahko uporabljate le za nepridobitne namene v okviru izobraževalnih in raziskovalnih dejavnosti na Univerzi v Mariboru.
  • Besedil, pridobljenih iz elektronskih virov, ne smete spreminjati, prilagajati, prevajati ali uporabljati za izvlečke.
  • Spoštovati morate prepoved medknjižnične izposoje in posredovanja dokumentov za tako pridobljena gradiva.
  • Skrbeti morate za tajnost dodeljenega gesla (kadar je to potrebno za uporabo storitev) in ga ne smete posredovati drugim osebam.
  • Upoštevati morate tajnost podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov omrežja. Ne smete dostopati do podatkov, programske opreme, servisov in uporabniških imen na računalnikih ali omrežjih, do katerih niste upravičeni.
  • Do podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov dostopate le iz prostorov UKM ter iz prostorov Univerze v Mariboru, razen v primerih, ko je dostop iz drugih lokacij eksplicitno dovoljen. Seznam teh zbirk je naveden na spletnih straneh UKM.
  • Uporabnik sam zagotavlja tehnične pogoje za dostop do strežnikov v UKM ali drugje (mreža, namestitev in vzdrževanje odjemalca).
  • UKM ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost, točnost in resničnost podatkov iz podatkovnih zbirk, prav tako ne za kakršnokoli morebitno škodo, nastalo pri uporabi podatkov. UKM ne more prevzeti nobene odgovornosti v primeru umika zbirk(e) s strežnikov ali nedelovanja strežnikov.
  • V primeru kršenja navedenih pogojev bo uporabniku takoj prekinjen dostop do podatkovnih zbirk in drugih elektronskih informacijskih virov, ki so predmet te izjave. Zloraba podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov je kazniva.