Poslušajte štimo mojo: potujoči pevci na Slovenskem
Slovenščina
Marija Klobčar

Knjiga razčlenjuje dejavnost različnih skupin potujočih pevcev na Slovenskem ali povezanih s Slovenci, družbene kontekste njihove ustvarjalnosti in njihovo pesemsko produkcijo. Prinaša nova spoznanja o pesemski ustvarjalnosti v srednjem veku in o pesemskem sporočanju novic, osvetljuje doslej skoraj neznano področje navzočnosti in dejavnosti sejmarskih pevcev na Slovenskem, vključno z letaki, obravnava klice in petje kot reklamo rokodelcev in kramarjev in razčlenjuje pomen petja za preživljanje najšibkejših, predvsem slepih.

COBISS ID=89135363

Založba: 
ZRC SAZU, Založba ZRC
Letnica: 
2022
Področje: