Seznam evidenc

1. Zbirke osebnih podatkov:

  • Katalog evidence o zaposlenih delavcih,
  • Katalog evidence o stroških dela,
  • Katalog evidence o izrabi delovnega časa,
  • Katalog evidence preventivnih zdravstvenih pregledov,
  • Katalog evidence o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja,
  • Katalog evidence o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom,
  • Katalog evidence izvajalcev del po delovršnih pogodbah,
  • Katalog zbirke podatkov o uporabnikih,
  • Katalog evidence videoposnetkov.