Anton Korošec: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije
Slovenščina
Rahten, Andrej

Ob 150. obletnici rojstva dr. Antona Korošca je Cankarjeva založba izdala obsežno monografijo Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije, v kateri je avtor dr. Andrej Rahten poglobljeno orisal dobri dve desetletji Koroščevega delovanja, od ustanovitve kraljeve Jugoslavije leta 1918 do njegove smrti leta 1940. Avtor je dokumentirano in kritično predstavil večplastno osebnost dr. Antona Korošca – kot politika, duhovnika in človeka s samosvojim značajem.Obsežna monografija na skoraj 600 straneh z bogatim fotografskim gradivom in izčrpnimi opombami prepričljivo pokaže, kako je Korošec suvereno obvladoval slovenski politični prostor, hkrati pa je imel kot vpliven državnik zelo pomembno vlogo v procesih odločanja v Beogradu.

COBISS.SI-ID - 99970563

 

Založba: 
Cankarjeva založba
Letnica: 
2022
Področje: