Zgodovina

Triumfator: Anton Korošec v prvi Jugoslaviji

Ratej, Mateja

Anton Korošec (1872–1940) je bil od leta 1917 do smrti načelnik Slovenske ljudske stranke (SLS), interese stranke, ki jih je zaradi visoke volilne podpore zlahka predstavljal kot slovenske nacionalne interese, pa je uresničeval zlasti s sklepanjem kompromisov s srbsko Narodno radikalno stranko. Ta najvplivnejša stranka v državi, glavna zagovornica uzakonjenega narodnega in državnega unitarizma, je v politični dikciji ostro nasprotovala programski zahtevi SLS po zakonodajni avtonomiji, hkrati pa ji je stranka prišla prav pri obvladovanju konfliktnih hrvaško-srbskih odnosov, ki so v obdobju med svetovnima vojnama predstavljali osrednjo točko politične polarizacije v jugoslovanski državi. ...

 

COBISS.SI-ID 101039619

 


Zgodovina

Anton Korošec: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Rahten, Andrej

Ob 150. obletnici rojstva dr. Antona Korošca je Cankarjeva založba izdala obsežno monografijo Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije, v kateri je avtor dr. Andrej Rahten poglobljeno orisal dobri dve desetletji Koroščevega delovanja, od ustanovitve kraljeve Jugoslavije leta 1918 do njegove smrti leta 1940. Avtor je dokumentirano in kritično predstavil večplastno osebnost dr. Antona Korošca – kot politika, duhovnika in človeka s samosvojim značajem.Obsežna monografija na skoraj 600 straneh z bogatim fotografskim gradivom in izčrpnimi opombami prepričljivo pokaže, kako je Korošec suvereno obvladoval slovenski politični prostor, hkrati pa je imel kot vpliven državnik zelo pomembno vlogo v procesih odločanja v Beogradu.

COBISS.SI-ID - 99970563

 


Zgodovina

Ancient Egypt

Snape, Steven

Cobiss ID: 89040643


Zgodovina

The riddle of the rosetta

Buchwald, Jed Z., Josefowicz Diane Greco

Cobiss ID: 82650115


Zgodovina

The Franco-Prussian War

Howard, Michael

Cobiss ID: 82577667


Naslovnica knjige
Zgodovina

The Napoleonic Wars

Mikaberidze, Alexander

Cobiss ID: 83024899


Zgodovina

1939

Taylor, Frederick

Cobiss ID: 80038659


Zgodovina

Plague in the early modern world

edited by Bell, Dean Phillip

Cobiss ID: 79613955

 


Zgodovina

China's new silk road

edited by Mendes, Carmen Amado

Cobiss ID: 78665731


Platnica knjige
Zgodovina

India and the silk roads

Lally, Jagjeet

cobiss ID: 70235395

Strani