Zgodovina

Heimatfront. Graz und das Kronland Steiermark im ersten Weltkrieg

Suppanz, Werner (ur.), Goll, Nicole-Melanie (ur.)

Značilnost prve svetovne vojne je bila, da je bolj kot katerakoli druga vojna pred njo, celotno družbo celovito usmerila na vojaško fronto. V predstavljenem zborniku je ta povezava pod izbranimi vidiki obravnavana na primeru mesta Gradec in takratne kronske dežele Štajerske kot "domače fronte". Omogoča vpogled v prepletenost mesta in regije z globalnim konfliktom. Čeprav se tu ni odvijal vojaški konflikt, je splošna družbena izkušnja "velike vojne" pustila sledi v javnem prostoru Gradca in Štajerske.

COBISS.SI-ID - 135839491


The Oxford Handbook of the Weimar Republic
Zgodovina

The Oxford Handbook of the Weimar Republic

Edited by Nadine Rossol and Benjamin Ziemann

Weimarska republika (1918–33) je bila prelomno obdobje nemške in evropske zgodovine ter laboratorij modernosti. Priročnik na  jedrnat in  dostopen način predstavlja ključne ugotovitve nedavnih raziskav o Weimarski Nemčiji. Weimar je pogosto predstavljen kot opozorilo zgodovine in se kot tak vedno znova sklicuje, ko se razpravlja o izzivih demokratičnega upravljanja. Knjiga prikazuje, da je zgodovina Weimarja bila več kot le začetek tretjega rajha ali demokracije, ki jo je prevzela kriza: to je bilo obdobje drznega eksperimentiranja v politiki, družbi in kulturi. Triintrideset poglavij, ki jih je napisala mednarodna ekipa vodilnih strokovnjakov, zagotavlja vrhunsko sintezo vseh ključnih tem v zgodovini prve nemške demokracije, ki zajema družbeno, politično, gospodarsko in kulturno zgodovino. Priročnik vsebuje tudi razdelek s kronološkimi poglavji o ključnih dogodkih na političnem področju. Vsako od poglavij je mogoče brati samostojno. Poleg uveljavljenih tem knjiga vključuje ključna področja weimarske zgodovine, ki so pogosto pozabljena. Te zajemajo relevantnost vere, moč prorepublikanskih skupin, federalizem in nacionalizem, pomen podeželskih skupnosti in kmetijskega sektorja ter pomen množične in vizualne kultur za weimarske sodobnike. 

COBISS.SI-ID - 111102979


Triumfator: Anton Korošec v prvi Jugoslaviji
Zgodovina

Triumfator: Anton Korošec v prvi Jugoslaviji

Ratej, Mateja

Anton Korošec (1872–1940) je bil od leta 1917 do smrti načelnik Slovenske ljudske stranke (SLS), interese stranke, ki jih je zaradi visoke volilne podpore zlahka predstavljal kot slovenske nacionalne interese, pa je uresničeval zlasti s sklepanjem kompromisov s srbsko Narodno radikalno stranko. Ta najvplivnejša stranka v državi, glavna zagovornica uzakonjenega narodnega in državnega unitarizma, je v politični dikciji ostro nasprotovala programski zahtevi SLS po zakonodajni avtonomiji, hkrati pa ji je stranka prišla prav pri obvladovanju konfliktnih hrvaško-srbskih odnosov, ki so v obdobju med svetovnima vojnama predstavljali osrednjo točko politične polarizacije v jugoslovanski državi. ...

 

COBISS.SI-ID 101039619

 

 


Anton Korošec: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije
Zgodovina

Anton Korošec: slovenski državnik kraljeve Jugoslavije

Rahten, Andrej

Ob 150. obletnici rojstva dr. Antona Korošca je Cankarjeva založba izdala obsežno monografijo Anton Korošec. Slovenski državnik kraljeve Jugoslavije, v kateri je avtor dr. Andrej Rahten poglobljeno orisal dobri dve desetletji Koroščevega delovanja, od ustanovitve kraljeve Jugoslavije leta 1918 do njegove smrti leta 1940. Avtor je dokumentirano in kritično predstavil večplastno osebnost dr. Antona Korošca – kot politika, duhovnika in človeka s samosvojim značajem.Obsežna monografija na skoraj 600 straneh z bogatim fotografskim gradivom in izčrpnimi opombami prepričljivo pokaže, kako je Korošec suvereno obvladoval slovenski politični prostor, hkrati pa je imel kot vpliven državnik zelo pomembno vlogo v procesih odločanja v Beogradu.

COBISS.SI-ID - 99970563

 


Ancient Egypt
Zgodovina

Ancient Egypt

Snape, Steven

Cobiss ID: 89040643


The riddle of the rosetta
Zgodovina

The riddle of the rosetta

Buchwald, Jed Z., Josefowicz Diane Greco

Cobiss ID: 82650115


The Franco-Prussian War
Zgodovina

The Franco-Prussian War

Howard, Michael

Cobiss ID: 82577667


Naslovnica knjige
Zgodovina

The Napoleonic Wars

Mikaberidze, Alexander

Cobiss ID: 83024899


1939
Zgodovina

1939

Taylor, Frederick

Cobiss ID: 80038659


Plague in the early modern world
Zgodovina

Plague in the early modern world

edited by Bell, Dean Phillip

Cobiss ID: 79613955

 

Strani