Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?
Slovenščina
Lukan, Walter

Kakšen pomen je imelo nacionalno gibanje malega naroda, ki je živel skoraj v celoti v avstrijski državni polovici in tvoril tam komaj 4,5 odstotkov celotnega prebivalstva? Knjiga prispeva v smislu avtorjevih intenc k bolj diferencirani sliki nacionalne problematike habsburške monarhije v prvi svetovni vojni, saj je v avstrijski historiografiji slej ko prej preveč prisotno zoženo zorno polje, ki nosi izrazit pečat centra, Dunaja.  

Cobiss ID: 276764672

Založba: 
Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Letnica: 
2014