Biografija

Sontag

Moser, Benjamin

Cobiss ID: 16932662


Speer Hitler's architect
Biografija

Speer Hitler's architect

Kitchen, Martin

Cobiss ID: 12811806


Jaz. Tina.
Biografija

Jaz. Tina.

Maze, Tina, Divac, Vlado

Biografski roman, ki sta ga spisala življenje in značaj najboljše alpske smučarke v zgodovini Slovenije.

Cobiss ID: 288283136


Rasputin – zlovešči menih
Biografija

Rasputin – zlovešči menih

Iz predgovora:

Zakaj sem napisal to knjigo?

Na naslednjih straneh poskušam popeljati bralca za tančico ruskega carskega dvora in razkriti določena dejstva, ki se v 20. stoletju morda zdijo skoraj neverjetna.

Kot nekdo, ki pozna Rusijo in ki je prečkal imperij od Virbalisa do pacifiške obale, in kot nekdo, ki je osebno srečal oba, nekdanjega carja in njegovo soprogo, kot tudi mnogo druge v knjigi omenjene osebe, priznam, da sem bil sam večkrat presenečen, ko sem raziskoval obilico dokumentov, ki jih je ta sibirski kmet – obsojeni konjski tat, ki se je povzpel na mesto svetovalca Nicholasa II – uspešno skrival v sefu svoje kleti na ulici Gorokhovaya v Petrogradu, tako da je mogoče zapisati zgodovinsko kro-niko o pravi resnici o teh izdajalskih poslih s carjem.

Upal sem, da bom lahko objavil mnoge šifrirane tele-grame in pisma, vendar zaradi pristnega pomanjkanja papirja in ker bi to lahko bilo storjeno le, če bi bila ta knjiga izdana v potratni obliki, to ni bilo mogoče. Meni samemu se je zdelo najbolje, da britanska javnost dobi dostop do nje v cenejši in priljubljeni obliki, zato sem opustil misel na faksimile.

Objavljam zgodbo o izjemni karieri prevarantskega meniha kot nadaljnji prispevek k literaturi o nemškem vohunskem sistemu in propagandi, ki je bila kot zahrbtni dodatek njenemu vojaškemu napadu na civilizacijo da-našnjih dni tako premeteno zastavljena.

Pogovori, ki so zapisani v knjigi, so bili razkriti s strani domoljubnih Rusov. Resnica se je privila na plan iz množice govoric, šifriranih telegramov in pisem, ki sem jih prepisal iz dešifriranih originalov, ki so mi bili dani na razpolago s strani določenih Rusov, naših zavez-nikov, ki za sedaj ostajajo anonimni.

William le Queux

Devonshire Club, London, S. W.

November, 1917.

Cobiss: 278164480

 


Marija Terezija
Biografija

Marija Terezija

Herre, Franz

Če bi med habsburškimi vladarji, ki so skoraj šeststo let uravnavali usodo slovenskih dežel, skušali izbrati tistega, ki je v njih zapustil najgloblje sledi,
bi se gotovo morali odločiti za Marijo Terezijo. Ta je oblast v avstrijskih dednih deželah prevzela v trenutku, ko so bile te v slabem stanju. Vsa področja
so klicala po korenitih spremembah, saj so bile finance v razsulu, vojska zastarela in neorganizirana, uprava neučinkovita, gospodarstvo pa oprto na zaostalo
fevdalno kmetijstvo. Obrti je bilo bolj malo, industrije oziroma manufaktur pa skoraj nič.

Čeprav Marije Terezije niso vzgajali za vladanje, se je po prevzemu oblasti presenetljivo hitro znašla. Bilo ji je jasno, da se mora takoj lotiti številnih reform,
če hoče ustvariti državo, ki bo dovolj močna, da bo lahko obstala in se uveljavila v tedanji mednarodni skupnosti, zlasti v spopadu s Prusijo.

Cobiss ID: 277835520


Za resnico do zadnjega diha
Biografija

Za resnico do zadnjega diha

Jasna Kontler - Salamon

Februarja 2014, malo pred petindevetdesetim rojstnim dnevom, se je izteklo dolgo in zanimivo življenje enega velikih Slovencev prejšnjega stoletja, klaretinskega patra Ivana Tomažiča. Čeprav knjiga odstira njegovo razgibano življenjsko zgodbo, ta ni v osredju. Njena osrednja tema je namreč dunajski visokošolski oz. študentski dom Korotan, ki si ga je p. Tomažič zamislil kot trajno podporo koroškim in drugim slovenskim študentom na Dunaju in ga je ob podpori mnogih tudi zgradil. Dal ga je v last celovški Mohorjevi družbi, ki naj bi, kot je bilo zapisano v pogodbi med njim in Mohorjevo, zagotovila izpolnitev poslanstva, ki ga je določil ustanovitelj p. Ivan Tomažič.
Dvajset let (od 1966 do 1986) je bil Korotan pod Tomažičevim vodstvom slovenska ustanova, ki je pod svojo streho sprejemala tako študente kot slovenske intelektualce različnih nazorov. Nato ga je pater predal v upravljanje Mohorjanom, ki so ga v pretežni meri spremenili v hotel. V pozni jeseni življenja je Tomažič v želji, da zaščiti prvotni namen doma, bojeval skoraj epski medijski boj s celovško Mohorjevo družbo in bil zato, takrat že skoraj oglušel, pahnjen v sodni proces na avstrijskem sodišču.
Z zgodbo p. Ivana Tomažiča in Korotana se je avtorica seznanila od blizu, v neposrednih srečanjih in pogovorih z njenimi glavnimi akterji in na osnovi pisnih dokumentov. Knjiga govori o neodgovornem ravnanju s prejeto dediščino, nepremišljeni prevladi finančnih apetitov in premislekov in pomanjkanju posluha za potrebe znanosti in izobraževanja v prostoru, v katerem živimo.

ID=277619712