Introduction to translation and interpreting studies
Prevodoslovje

Introduction to translation and interpreting studies

Ferreira, A., Schwieter, j. W.

Prispevki v zborniku prinašajo različne poglede na prevajanje in tolmačenje in segajo na podorčja strojnega prevajanja, prevajalskega procesa, teoretičnih pristopov in mnogo drugih.

COBISS.SI-ID - 148432643


Dolmetschen als Dienst am Menschen
Prevodoslovje

Dolmetschen als Dienst am Menschen

Klaus Kaindl, Sonja Pöllbauer, Dalibor Mikić (ur.)

Jubilejni zbornik prinaša različne poglede na etično-humanistične, politično-pravne in kritične dimenzije tolmačenja.


Translation and /und Migration, prevajanje in migracije
Prevodoslovje

Translation and /und Migration, prevajanje in migracije

A. Gruntar Jermol, M. Schlamberger Brezar, V. Kučiš (ur.)

Pričujoča monografija je zbirka člankov, ki se vsi na tak ali drugačen način posvečajo danes zelo aktualni temi migracij. Zbirka obsega enajst angleških in tri nemške prispevke, ki tematiko obravnavajo z različnih vidikov – denimo z vidika migracij in manjšin na primeru slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi, v katerem avtorica ugotavlja, v kolikšni meri so se različne generacije izseljencev uspele vključiti v ameriško in kanadsko družbo, ali pa z vidika jezikovne politike madžarske narodne skupnosti v narodnostno mešanem Prekmurju.

 
Vir: Emka.si
 
COBISS.SI-ID 299629056


Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja
Prevodoslovje

Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja

Helena Biffio Zorko in Amalija Maček

Prvi učbenik konsekutivnega tolmačenja v slovenščini, ki sta ga napisali konferenčni tolmački, akreditirani za delo v institucijah EU, na pregleden in poljuden način predstavlja temeljne principe analize, pomnjenja in podajanja, postreže pa tudi s praktičnimi nasveti za tolmaško delo. Posebej dragocena je zbirka uveljavljenih znakov za učinkovito zapisovanje, ki pa ni zavezujoča, temveč spodbuja posameznikovo kreativnost. 

ID=279865600