Prevodoslovje

Changing Paradigms and Approaches in Interpreter Training

Pavol Šveda

Zbornik prinaša poglede na spremembe v izobraževanju tolmačev v Srednji Evropi.

COBISS.SI-ID - 65244163


Prevodoslovje

Dolmetschen als Dienst am Menschen

Klaus Kaindl, Sonja Pöllbauer, Dalibor Mikić (ur.)

Jubilejni zbornik prinaša različne poglede na etično-humanistične, politično-pravne in kritične dimenzije tolmačenja.


Prevodoslovje

The Routledge Handbook of Interpreting

Holly Mikkelson, Renée Jourdenais

The Routledge Handbook of Interpreting ponuja obsežen pregled tolmačenja in je namenjena študentom in profesorjem prevajalstva oz. tolmačenja. Vsebuje 27 poglavij, v katerih vodilni strokovnjaki tega področja predstavijo zgodovinski pregled in razvoj tolmačenja, glavna področja tolmačenja, vlogo tolmačev ter ponudijo pogled v prihodnost tega poklica. Vsako poglavje nudi tudi obsežno bibilografijo za nadaljnji študij.

COBISS.SI-ID - 75054595

 


Translation and /und Migration, prevajanje in migracije
Prevodoslovje

Translation and /und Migration, prevajanje in migracije

A. Gruntar Jermol, M. Schlamberger Brezar, V. Kučiš (ur.)

Pričujoča monografija je zbirka člankov, ki se vsi na tak ali drugačen način posvečajo danes zelo aktualni temi migracij. Zbirka obsega enajst angleških in tri nemške prispevke, ki tematiko obravnavajo z različnih vidikov – denimo z vidika migracij in manjšin na primeru slovenskih izseljencev v ZDA in Kanadi, v katerem avtorica ugotavlja, v kolikšni meri so se različne generacije izseljencev uspele vključiti v ameriško in kanadsko družbo, ali pa z vidika jezikovne politike madžarske narodne skupnosti v narodnostno mešanem Prekmurju.

 
Vir: Emka.si
 
COBISS.SI-ID 299629056


Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja
Prevodoslovje

Osnove konferenčnega konsekutivnega tolmačenja

Helena Biffio Zorko in Amalija Maček

Prvi učbenik konsekutivnega tolmačenja v slovenščini, ki sta ga napisali konferenčni tolmački, akreditirani za delo v institucijah EU, na pregleden in poljuden način predstavlja temeljne principe analize, pomnjenja in podajanja, postreže pa tudi s praktičnimi nasveti za tolmaško delo. Posebej dragocena je zbirka uveljavljenih znakov za učinkovito zapisovanje, ki pa ni zavezujoča, temveč spodbuja posameznikovo kreativnost. 

ID=279865600