Učenci v učilnici
Foto 1: Učenci v učilnici
30. September 2019

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite modulov informacijskega opismenjevanja, ki so namenjeni podpori študiju in pridobivanju kompetenc.

Moduli so  namenjeni:

1. osnovam informacijskega opismenjevanja: COBISS/OPAC, mCOBISS, Kje je kaj v UKM? E-viri dostopni na UM;

2. iskanju, vrednotenju in etični rabi temeljnih študijskih virov in literature;

3. znanstvenemu komuniciranju: Kako napisati znanstveni članek? Načela znanstvenega komuniciranja in vrednotenje bibliografij, Povečajte svoj raziskovalni vpliv, Odprt dostop do znanstvenih del in raziskovalnih podatkov, Uporaba orodij za citiranje …

3. 1 tujim študentom: Library Service for International Students;

3. 2 individualni pomoči pri pripravi dispozicije: relevantnost, disertabilnost: https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=601017 ;

4. brucem: Uvajalni teden za bruce;

5. študentom ob začetku študijskega leta: Študentski oktober v UKM: https://ukm.um.si/sites/default/files/u6/program_so_2015.pdf;

6. drugim oblikam podpore študiju in raziskovanju: vabljena predavanja, prireditve, razstave …

Seznam modulov in prijava: https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=601016&p=4161640.

Prva pomoč:

Dodatne informacije vam bo posredovala koordinatorica izobraževanja ga. Kristina Šrot:  tina.srot@um.si.