21. April 2023

Torek, 25. april, 17. 00 , Glazerjeva dvorana                 

Na tokratnih Zasedanjih s knjigami predstavljamo monografijo Aleša Zelenka, ki temeljito predstavlja Rupnikovo linijo, sistem utrdb, nastalih tik pred drugo svetovno vojno na severni meji takratne Kraljevine Jugoslavije. Predstavljeni so zgodovinski okvir nastanka te obrambne črte, potek gradnje ter primerjava z utrdbami ostalih evropskih držav. Besedilo dopolnjuje slikovno gradivo, ki ga je avtor zbral skozi dolga leta raziskav. O knjigi se bo z avtorjem pogovarjal mag. Grega Žorž.