17. Maj 2023

Ponedeljek, 22. maj, 17.00, Glazerjeva dvorana     

V sklopu Zasedanj s knjigami predstavljamo monografijo prof. dr. Franca Janžekoviča Makroekologija: analiza biodiverzitetnih podatkov. Knjiga je univerzitetni učbenik, v katerem je na enem mestu zbrano znanje o zbiranju, analizi in vrednotenju biodiverzitetnih podatkov. Izšla je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru.

Monografijo bo predstavil avtor prof. dr. Franc Janžekovič, pred dvorano pa bo dogodek pospremila razstava ilustracij iz knjige, ki jih je ustvarila Maša Miklavc.

Učbenik je prosto dostopen na povezavi https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/734