Ekipa knjižnice
26. Marec 2021

V preteklem letu smo izvedli anketo o zadovoljstvu  uporabnikov z našimi storitvami v študijskem letu 2019/2020.

Zaradi izrednih razmer v času epidemije COVID-19 je bilo delovanje naše knjižnice v letu 2020 okrnjeno. V anketi nas je zanimalo vaše mnenje in ocena naših storitev ter ponudbe nasploh, zlasti pa zadovoljstvo z izvajanjem storitev v času izrednih razmer.

Odziv na anketo je bil veliko manjši kot v preteklih letih. Uporabniki, ki ste anketo izpolnili, ste v času okrnjenega delovanja knjižnice najbolj pogrešali obisk čitalnic, fizični pregled gradiva, brskanje po policah, študijski prostor in osebni stik s knjižničarji. V splošnem ste z UKM kot celoto zadovoljni. 

Uporabniki ste središče oblikovanja, nadgrajevanja in uvajanja novih storitev UKM. Vaše uporabniške izkušnje, mnenja in želje so za nas zelo pomembne. Zato vas v prihodnje vabimo, da v čim večjem  številu sodelujete pri izvajanjih anket in uporabniških študij.