Knjižnica
25. September 2020

Proces študija je neizogibno povezan z iskanjem informacij, študijskih gradiv in najrazličnejših virov – od klasičnih do elektronskih. Knjižnice in knjižničarji smo vam pri tem v oporo in v pomoč – nudimo dostop do študijskih gradiv in drugih virov, strokovno svetovanje ter prostor za študij.

V prejšnjih letih smo dobrodošlico izrekali na uvajalnem tednu v živo, letošnjo generacijo, ki na univerzo vstopa v posebnih razmerah, izjemoma nagovarjamo virtualno. Vabimo vas, da:

Vprašanja lahko zastavite strokovnim referentom http://ukm.um.si/strokovni-sodelavci ali v servisu Vprašaj knjižničarja http://ukm.um.si/vpra-aj-knji-ni-arja.

Med 12. in 16. oktobrom napovedujemo sklop prireditev Študentski oktober v UKM – če bo mogoče, bodo dogodki potekali v živo.

Sledite napovedim!