The Cambridge Companion to Environmental Humanities

Cohen, Jeffrey Jerome and Stephanie Foote (Ed.)
Slovenščina
The Cambridge Companion to Environmental Humanities

Knjiga prinaša različne poglede na okoljsko humanistiko.

COBISS ID= 111046659

Atlas der Schweizer Kinderliteratur

Schweizerisches Institut für Kinde- und Jugendmedien SIKJM
Slovenščina
Atlas der Schweizer Kinderliteratur

Knjiga prinaša pregled švicarske otroške književnosti zadnjih desetletij.

COBISS.SI-ID - 97413121

The Cambridge Companion to Canadian Literature

Eva-Marie Kröller (ur.)
Slovenščina
The Cambridge Companion to Canadian Literature

The Cambridge Companion to Canadian Literature nudi najpomembnejše informacije o avtorjih, zvrsteh in temah kanadske književnosti. Vsebuje prispevke o dramatiki, poeziji, aboridžinski književnosti, avtobiografiki, literarni kritiki.

Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren

Kaspar H. Spinner (ur.)
Slovenščina
Lesekompetenz erwerben, Literatur erfahren

Standardno delo se v prvem delu ukvarja z osnovnimi vprašanji poučevanja branja v osnovni šoli. V drugem delu najdete praktične predloge za delo z otroki, knjiga pa vsebuje primere tako proznih besedil kot poezije.

ID=93063425

Mateja Pongrac


 

Strokovna referentka za knjižnično zbirko znanstvenih področij jezikoslovja, književnosti in Avstrijsko čitalnico.

V to zbirko sodijo sledeči postavitveni vrstilci UDK:
Kontakt:
Osebni stik: