Ikone, zakladi ruskih muzejev

Fedorchuk, Alexei
Slovenščina

Katalog obravnava pomen in dediščino ikon ter predstavlja ikone z razstave ruskih ikon v Mestnem muzeju Ljubljana.

Spomenik

Niebyl, Donald
Slovenščina
Spomenik

A companion to digital art

Christiane, Paul
Slovenščina
A companion to digital art

Novost s področja multimedialne umetnosti, pregled in zgodovina umetnostnega stila.

COBISS.SI-ID: 90125825

Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira

Germ, Tine
Slovenščina
Smrt kraljuje povsod in bela Smrt triumfira

Novost s področja ikonografije, umetnostnega zgodovinarja dr. Tineta Germa, je pomemben prispevek k boljšemu poznavanju Valvasorjevega dela in njegovega umetnostnega kroga v kontekstu razvoja baročne emblematike in ikonografije smrti v zgodnjem novem veku.

 

Ideen visualisieren - Entwerfen und Präsentieren wie ein Profi

Krisztian, Gregor
Schlempp-Ülker, Nesrin
Slovenščina
Ideen visualisieren - Entwerfen und Präsentieren wie ein Profi

Priporočena literatura za študente arhitekture pri predmetu Arhitekturna vizualizacija.

COBISS ID=84304129

 

Avgust Černigoj - v mreži evropskega konstruktivizma

Slovenščina
Avgust Černigoj - v mreži evropskega konstruktivizma

Razstava in mednarodni simpozij o likovnem ustvarjalcu Avgustu Černigoju, predstavniku evropskega konstruktivizma v  knjižni obliki.

COBISS ID: 279884288