Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih:

Programi dela:

Vsebinski del letnega poročila:


Predlogi strateških in programskih dokumentov

Opozorilo: Predlagane rešitve v predlogih dokumentov ne bodo nujno sprejete v sprejetih  dokumentih.