Časopisna čitalnica


Časopisna čitalnica se nahaja v 2. nadstropju Univerzitetne knjižnice Maribor in nudi prostor 230 uporabnikom. Omogoča dostop do skoraj 2000 naslovov slovenskih in več kot 300 naslovov tujih časopisov in revij ter številnih tujih elektronskih revij. Serijske publikacije so namenjene čitalniški uporabi in niso za izposojo. Omogočeno je preslikovanje in skeniranje gradiva.

V časopisni čitalnici je uporabnikom na voljo tudi:

  • 12 osebnih računalnikov, namenjenih internetu in iskanju informacij v elektronskih informacijskih virih, na petih je nameščena programska oprema Microsoft Office za urejanje besedil;
  • osebni računalnik s skenerjem;
  • 4 mikročitalci ter mikročitalec, ki omogoča preslikovanje.

Za pregledovanje stare periodike, ki je izhajala pred 2. svetovno vojno, je pristojna Zbirka raritet in stare periodike.


V sklopu časopisne čitalnice se nahajajo 4 študijske sobe za skupinsko delo do 5 oseb. Študijska soba št. 4 je urejena v anatomski kabinet.

Nadzornik časopisne čitalnice dodeli študijsko sobo na podlagi članske izkaznice. V študijskih sobah morata vladati red in tišina. Uporaba mobilnih telefonov in drugih zvočnih naprav ni dovoljena. V sobe ni dovoljeno prinašati hrane in pijače.


Povezave: