Croatia

Tanner, Marcus
Slovenščina
Croatia

Cobiss ID: 97886465

The global age

Kershaw, Ian
Slovenščina
The global age

Cobiss ID: 97745153

Arabs

Mackintosh-Smith, Tim
Slovenščina
Arabs

Cobiss ID: 97747713

Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941-1945

Linasi, Marjan
Slovenščina
Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941-1945

Knjiga Mežiška dolina in območje Dravograda v viharnih letih 1941-1945 je doslej prvo zgodovinopisno delo, ki celovito obravnava partizanski odpor z elementi revolucije, posveča pa se tudi prevzemu oblasti s strani KP po končani vojni in posebej temeljito tudi žrtvam, ki sta jih terjali vojna in okupacija na tistem delu nekdanje dežele Koroške (razen Jezerskega), ki je po prvi svetovni vojni po odločitvi velesil prišel v okvir novonastale jugoslovanske države in je danes del Republike Slovenije.

(povzeto po spletni strani Družina)

Brazil

Schwarcz, Lilia M
Starling, Heloisa M.
Slovenščina
Brazil

Cobiss ID= 96338433

Strani