Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem

Košir, Matevž
Slovenščina
Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem

Knjiga obravnava prostozidarstvo na Slovenskem v obdobju od 18. stoletja do danes in zajema tudi širši, mednarodni prostor. Sredi 18. stoletja se je prostozidarstvo močno razširilo, saj so bile njegove ideje blizu razsvetljenstvu. Takrat so postali člani prostozidarskih lož tudi mnogi iz slovenskih dežel. Največji razcvet v habsburški monarhiji je gibanje doseglo med vladanjem cesarja Jožefa II. Sledi mu obdobje Ilirskih provinc, ko je bilo tesno povezano s takratnimi francoskimi oblastmi. Od začetka 19.

Očetnjava

Bunjevac, Nina
Slovenščina
Očetnjava

Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918)

Cvirn, Janez
Slovenščina
Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918)

Knjiga prof. dr. Janeza Cvirna Dunajski državni zbor in Slovenci (1848-1918) je njegovo zadnje delo o zgodovini parlamentarizma, a najbolj celovito. V prvi vrsti predstavlja temeljit pregled ključnih prelomnic v ustavni zgodovini Avstrije, od prve omembe besede ustava do njene vsakokratne razgradnje. Poleg tega je knjiga tudi izčrpen politično-zgodovinski pregled, saj je avtor obsežno popisal odnose vlad in parlamenta. In tretjič, študija vsebuje podroben prikaz delovanja slovenskih poslancev v državnem zboru od leta 1848-1918, kar je še najbolj dragoceno.

Neme priče

Štrovs, Marko
Slovenščina
Neme priče

Knjiga opisuje dogodke med drugo svetovno ovojno in po njej ter sedanje stanje na področju prikritih grobišč. Knjiga je napisana kot kriminalni roman, kjer se po najdbi trupla ugotavlja, kdo je žrtev, kako in zakaj je umrla in kdo je kriv njene smrti. Prvi del je posvečen odkrivanju posmrtnih ostankov neznanih žrtev v prikritih grobiščih in urejanju vojnih pokopališč.

Podivjana celina

Lowe, Keith
Slovenščina
Podivjana celina

V enaindvajsetem stoletju na konec druge svetovne vojne radi gledamo kot na čas radosti. Videli smo podobe mornarjev, kako poljubljajo dekleta na newyorškem Times Squaru, in nasmejane čete vseh narodnosti, kako si podajajo roke vzdolž pariških Elizejskih poljan. Toda kljub vsemu slavju ob koncu vojne je bila Evropa pravzaprav domovina razdejanja, anarhije, maščevanja, praznine in žalovanja.

S puško in knjigo

Repe, Božo
Slovenščina
S puško in knjigo

Knjiga S puško v roki večplastno in objektivno opisuje tragično dogajanje na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno in ob njenem koncu.

V ospredju knjige je prikaz vzrokov in posledic celotnega dogajanja in vojnega nasilja na naših tleh, kar je v tovrstnih razpravah večinoma zanemarjeno oziroma podrejeno političnim in ideološkim interpretacijam in ciljem, fenomena in edinstvenosti slovenskega partizanskega gibanja, vloge Katoliške cerkve ... Temu opisu sledi kronologija svetovnega dogajanja v letih 1941–45.

Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft

Stöckl, Heide
Slovenščina
Reichsarbeitsdienst-Krieg-Gefangenschaft

47 pričevalcev vojnega časa z območja avstrijske Štajerske.

Cobiss ID: 78846465

Med Italijo in Ilirikom

Bratož, Rajko
Slovenščina
Med Italijo in Ilirikom

Knjiga je prvo delo v slovenskem prostoru in tudi prvo delo v mednarodnih raziskavah, ki sistematično predstavlja zgodovino slovenskega ozemlja in njegovega širšega sosedstva v obdobju od druge tretjine 3. do zgodnjega 7. stoletja. Avtor vključuje vire iz antične dobe in izbor posameznih virov iz zgodnjega srednjega veka, ki se nanašajo na pozno antiko.

Demokracija, 19. 2. 2015

Cobiss ID: 276299520

Strani