Letn. 80 = n.v. 45, št. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Posebni dosežki in življenjska dela - Special achievements and life's works
  Marko Jesenšek, Mihaela Koletnik, Zaslužna red. prof. dr. Zinka Zorko - redna članica SAZU
  Razprave - Studies
Aljoša Špelec Brandstetterjeva afera in nadomestne volitve za državnega in deželnega poslanca
(Brandstette's affair and the By-elections for the state- and country member of parliament)
Franc Rozman Feldmaršallajtnant Julius Anton baron Schmigoz (1821-1889)
(Field Marshal Lieutenant Julius Josef Anton Baron Schmigoz (1821-1889) 
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. I. del: Od sarajevskega atentata do vojne z Italijo
(The slovene soldiers in world war I. Part one: From the Sarajevo assassination till the war with Italy) 
Uroš Koštric Odporniško gibanje v Prekmurju in Prlekiji leta 1941
(Partisan fight in Prekmurje) 
Lea Kužnik Dediščina igrač na Slovenskem
(Toys in Slovenia) 
Marko Jesenšek Nastanek in razvoj vzhodnoštajerskega knjižnega jezika
(The origins and developments of the east Styria standard language)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and symposia
Franc Rozman 38. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Mogersdorf (Varaždin, 1.-4. julij 2008) 
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Samostani na Slovenskem do leta 1780
Marjan Toš Vergangen und vergessen - preteklo in pozabljeno. Fotografsko iskanje sledi izgonule kulture v Sloveniji - dokumentarna razstava v Pavlovi hiši v Potrni
Marko Jesenšek Panonsko lončarstvo in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave 
Natalija Ulčnik Slavia Centralis (SCN) - nova humanistična revija
 

 

Letn. 80 = n.v. 45, št. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  In memoriam
Marjan Žnidarič France Filipič (1919-200)
  Razprave - studies
Marjan Toš Dr. Fran (Franjo) Rosina - trden Slovenec in pošten rodoljub, pokončni sokol in Maistrova desna roka
(Fran (Franjo) Rosina, Ph.D. - A firm Slovene and an honest patriot , an uprigt sokol and Maister's right hand 
Aljoša Špelec Delovanje spodnještajerskih slovenskih poslancev v državnem zboru 1891-1907
(Activities of the Lower Styria Slovene members of Parliament between 1891 and 1907) 
Avgust Lešnik Prva ruska revolucija (1905-1907) v vočeh ruske in evropske socialne demokracije
(The first Russian revolution (1905-1907) in the eyes of the european social democracy) 
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni, II. del: Vrhunec velike vojne
(Slovene soldiers in world war I, part II: The pinnacle of the great war)
Marko Žuraj Diferenciacija liberalnega tabora z vidika njegovega delovanja na Štajerskem v letih 1919-1923
(Differentiation of the Liberal party from the point of view on its activities in Styria between 1919-1923)
Radovan Pulko Organizacije ruskih emigrantov na Slovenskem 1921-1941
(Organisations of Russian emigrants in Slovenia between 1921-1941) 
Aleksander Lorenčič Makroekonomski kazalci Slovenije v času tranzicije: od recesije in stabilizacije preko okrevanja do vstopa v Evropsko unijo
(Macroeconomic stabilization in the times of transition: from recession through recovery to entry into the European Union)
Mihaela Koletnik Poljedelsko izrazje v zgornjeprleških govorih
(Agricultuiral terminology in the Upper-Prlek dialects) 
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Klemen Jelinčič Boeta: Kratka zgodovina Judov 
Franc Kuzmič Alojz Jembrih: Stipan Konzul i "Biblijski zavod" u Urachu 
Franc Kuzmič Gene S. Whiting: Zrinksi, Međimurje i reformacija 

 

Letn. 80 = n.v. 45, št. 4

KAZALO - CONTENTS

  In memoriam
Franc Rozman Akad. prof. dr. Vasilij Melik (17.1.1921-28.1.2009)
  Razprave - Studies
Martin Prašnički Prof. dr. Vladimir Prašnički - žlahtni trs haloških goric. Prispevek za biografijo ob 90-letnici njegovega rojstva (1919-1996)
(Prof. Vladimir Bračič Ph.D. - Precious vine from tha Haloze Vineyards. A contribution to the biography for his 90th birthday (1919-1996))
Žiga Oman "Mer schad als nuz" - vinograd betnavske evangeličanske cerkve v Slovnici po vinogradniških obračunskih zvežčičih iz let 1591 do 1597
("Mer schad als nuz" - The Betnava evangelical church vineyard in Slivnica according to the vineculture booklets  in the years between 1591 and 1597)
Elke Hammer-Luza Detomor v mariborskem in celjskem okrožju v 18. in 19. stoletju
(Child-murder in Maribor and Celje district in the 18th and 19th century)
Miha Sluga Slovenski vojaki v prvi svetovni vojni. III. del: Poslednje leto vojne in monarhije
(Slovene soldiers in world war I, Part III., The last year of the war and the monarchy)
  Ocene in poročila - Reviews and reports
Marjan Toš Marjan Žnidarič: Na krilih junaštva in tovarištva - pregled zgodovine XIV. divizije
Vlasta Stavbar Spomin na dr. Vladimirja Bračiča