Let. 83 = n.v. 48, zv. 1

KAZALO - CONTENTS
 

  Razprave - studies
Tomaž Ivešić Volitve v mariborsko-celjskem volilnem okrožju za Narodno skupščino 8. februarja 1925. Programi, agitacija in propaganda, izid volitev in potrditev mandatov
(The Elections for the National Assembly on 8th February 1925 in the
Maribor-Celje Electoral District. Programmes, Agitation
and Propaganda, Election Results and Mandates)
Miroslav Stiplovšek Uspešno delovanje samouprave mariborske oblasti (1927–1929) pod predsedstvom dr. Josipa Leskovarja in njegova prizadevanja za avtonomijo Slovenije v banskem svetu Dravske banovine v drugi polovici tridesetih let
(The Successful Activities of the Maribor Self-Government (1927–1929) under the Presidency of Josip Leskovar, Ph.D., and his Endeavours for the Slovene Autonomy in the Banovina Council of the
Drava-Banovina in the Second Half of the 1930s)
Mateja Habinc Kurentovanje kot sopomenka za pustovanje
(Kurentovanje as a Synonim for a Carnival)
Karel Gržan Kartuzija Jurklošter v ljubezenski zgodbi Friderika in Veronike
(The Jurklošter Carthusian Monastery in the Frederic and Veronika Love Story)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Kuzmič, Andrej Pančur Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta
Marjan Toš, Bojan Godeša Čas odlo­čitev: katoliški tabor in začetek okupacije
Franc Kuzmič Zgodovinski spomin na prekmurske Jude
Marjan Toš Vsako leto eno ime ‒ preganjanje Judov na območju okupirane Jugoslavije 1941–1945 (Slovenija, Srbija) in slovenski pravičnik Andrej Tumpej. Znanstveno srečanje o raznarodovanju in holokavstu ob dnevu spomina na žrtve holokavsta
Katarína Kovácsová Praznovanja ob 90-letnici začetka poučevanja etnologije na Slovaškem
Alenka Valh Lopert, Melita Zemljak Jontes 22. Slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah – Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.–1. 10. 2011
 

 

Let. 83 = n.v. 48, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS
 

  In memoriam
Lojze Penič Mirko Fajdiga (1922–2012)
  Razprave - studies
Elke Hammer - Luza Zdravilišče Rimske Toplice v prvi polovici 19. stoletja
((The Spa Roman Bath / Rimske Toplice in the First Half of the 19th Century)
Jure Maček Oris šolstva v Mariboru in okolici v letih 1918–1941
(An Outline of the Educational System in Maribor and its Surroundings in the Period between 1918 and 1941)
Boris Mlakar Obveščevalna služba Slovenskega domobranstva
(The Slovene Home Guard Intelligence Service)
Peter Wiesflecker Posnemanje, iniciacija, predpisovanje. Pripombe k podeželski kulturi praznikov z zgodo­vinskega vidika na primeru Spodnje Ziljske doline (Imitation, Initiation and Prescription. Comments on the Rural Feasts from
a Historical Point of View and on the Case of the Lower Gail River Valley)
Mojca Ramšak Slovenske vinske kraljice: dokumentarno-vizualna razlaga identitetnih simbolov 
(The Slovene Wine Queens: a Documentary-Visual Description of Identity Symbols)
  Kongresi in simpoziji - Congresses and Symposia
Franc Rozman 41. mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci/Mogersdorf (Avstrija, Fürstenfeld od 5. do 8. julija 2011)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš, Oto Luthar – Martin Pogačar Dežela senc (spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju)
 

 

Let. 83 = n.v. 48, zv. 4

KAZALO - CONTENTS
 

  Razprave - studies
Vlasta Stavbar Delovanje dr. Vekoslava Kukovca med prvo svetovno vojno in njegova vloga pri nastajanju nove države
(The Activities of Vekoslav Kukovec, Ph.D., During World War I and His Role in Making of a New State)
Tadeja Tominšek Čehulić Leto 1945 – korenine in posledice obračuna v Sloveniji
(The Year 1945 – the Roots and the Consequences of the Bloodbath in Slovenia)
Cvetka Rezar Slogovne značilnosti dveh Slomškovih pridig. Poduk za berače in Keršanska beseda per novi maši častivrednega gospoda Stepišnik Jakoba
(The Stylistic Characteristics of Two Slomšek’s Sermons. “Poduk za berače” and “Keršanska beseda per novi maši častivrednega gospoda Stepišnik Jakoba”)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Slovenski Judje: zgodovina in holokavst
Marjan Toš Ob desetletnici delovanja Sinagoge Maribor