Let. 89 = n.v. 54, zv.1/2

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Andrej Rahten Krščanski demokrat in prevrat. Pogledi Jakoba Mohoriča na ustanovno dobo in politični vrh kraljeve Jugoslavije
(A Christian Democrat and the Overthrow. Jakob Mohorič’s View on the Founding Era and the Political Leadership of the Yugoslav Kingdom)
Oskar Habjanič Miselni svet barona Eduarda pl. Lannoya (1787–1853)
(Baron Eduard de Lannoy’s (1787–1853) World of Thought)
Franc Rozman Pet štajerskih generalov
(Five Styria Generals)
Mirko Munda Franjo Pirc – pozabljeni slovenski časnikar in domoljub
(Franjo Pirc – The Forgotten Slovene Journalist and Patriot)
Mateja Ratej Kajžarska hči Marija Prijol – hišna pomočnica Mici – meščanska gospodinja Marija Požarnik
(Crofter’s Daughter Marija Prijol – Housemaid Mici – Bourgeoise Housekeeper Marija Požarnik)
Jure Maček Razvoj obveznega šolstva na Koroškem od osvoboditve do začetka petdesetih let 20. stoletja
(The Development of Mandatory Schooling in Carinthia from the Liberation to the Beginning of the 1950s)
Jan Ciglenečki, Slavko Ciglenečki Spiritual Adolf Hytrek in legenda o Gralovem gradu na Boču
(Priest Adolf Hytrek and the Legend of the Grail Castle on Boč)
Silva Belšak Medmedialnost v oživelih Podobah iz sanj ob stoletnici konca prve svetovne vojne in Cankarjeve smrti
(Intermediality in the Revived Podobe iz sanj at the Centenary of the End of
the World War I and of Cankar’s Death)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Andrej Rahten Vlasta Stavbar: Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906–1918)
Marjan Toš Renato Podbersič: Jeruzalem ob Soči (Judovska skupnost na Goriškem od 1867 do danes)
Aleksandra Gačić Irena Marković: Irenej Friderik Baraga, misijonar in škof med Otavci in Očipvejci
Marjan Toš Božo Grafenauer: Zgodbe iz izgnanstva v Srbijo in bojev
na Sremski fronti
 

 

Let. 89 = n.v. 54, zv. 3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Stane Granda Ženski samostani na Slovenskem
(Women Monasteries in Slovenia)
Aleš Maver Časi Margarete Puhar: cerkveno in kulturno ozračje na Štajerskem v 19. stoletju
(Times of Margareta Puhar: Ecclesiastical and Cultural Atmosphere in Styria in the 19th Century)
Sonja Bezjak V kakšnih družbenih okoliščinah je živela in delovala Margareta Puhar
(Social Circumstances of Margareta Puhar’s Life and Work)
Vinko Škafar Mariborske šolske sestre in sv. Frančišek Asiški
(School Sisters of Maribor and St. Francis of Assisi)
Avguštin Lah Teološka in duhovna obnebja konstitucij šolskih sester
(Theological and Spiritual Skies of the School Sisters Constitutions)
Karel Gržan Po Jezusovem zgledu naklonjene/sklonjene k ljudem v stiskah življenja
(Following Jesus’ Example and Inclining to/Bowing Down to People in Need)
Marko Jesenšek Margareta Puhar in slovenski (učni) jezik
(Margareta Puhar and Slovene (as a Teaching) Language)
Fanika Krajnc-Vrečko Margareta Puhar in šolstvo v Mariboru med obema vojnama
(Margareta Puhar and Education in Maribor between the Two Wars)
Matjaž Klemenčič Etnično šolstvo med Slovenci v ZDA s posebnim ozirom na delovanje slovenskih šolskih sester 
(Ethnic Education among Slovenes in the United States, with Special Emphasis on the Work of Slovene School Sisters of St. Francis of Christ
the King)
Bogdan Kolar Šolske sestre med slovenskimi izseljenci v Egiptu
(The School Sisters among the Slovene Emigrants in Egypt
Nina Ditmajer Frančiškanska knjižnica in knjižnica šolskih sester
v Mariboru (The Franciscan Library and the Library of the
School Sisters in Maribor)
Polonca Majcenovič Spomini šolskih sester
(Memoirs of the School Sisters)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marko Jesenšek Mati Margareta in šolske sestre; 200-letnica rojstva matere Margarete Puhar. Znanstveni simpozij. Maribor, 14. 3. 2018.
 

 

Let. 89 = n.v. 54, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Uvodnik - editorial
  Maistrovo osebno pričevanje
  General Rudolf Maister, Kako sem postal gospodar Maribora
  Razprave - studies
Andrej Rahten »Sedaj ni čas za popuščanje«. Janko Mačkovšek na pariški mirovni konferenci
(“It’s not the Time to Indulge”. Janko Mačkovšek at the Paris Peace Conference)
Arno Georg Kerschbaumer Med poklicem, cesarjem in kmečkim posestvom . Politična orientacija in nacionalna diferenciacija na primeru rožanske družine v 19. in 20. stoletju
(Between Profession, the Emperor and a Country Estate. The Political Orientation and National Differentiation on the Case of a Family from the Rož Valley in the 19th and 20th Century
Manja Erman Kneževina Bolgarija v letih 1878–1885 v luči časnikov Slovenski narod in Slovenec
(The Principality of Bulgaria in the Years 1878 and 1885 as Seen by Newspapers Slovenski narod and Slovenec)
Andrejka Žejn Ljudevit Pivko – tudi opazovalec in popisovalec ljudskega življenja na Ptujskem polju
(Ljudevit Pivko – Also an Observer and Registrar of the Folk Life on the Ptuj Field)
  Zapisi - notes
Marjan Toš Zavrh 55 let pozneje. Maister ostaja na Zavrhu doma – za spomin in v zahvalo
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Majda Potrata Marija Maister (1885–1938) – pomembna Mariborčanka
Vlasta Stavbar Andrej Gulič, Pohorje in Kozjak: planinske koče, domovi, zavetišča, penzioni, razgledniki in romarske točke na Pohorju in Kozjaku do konca druge svetovne vojne
Marjan Toš Bibliografija mag. Franca Kuzmiča: 1952–2018