Let. 88 = n.v. 53, zv.1

KAZALO - CONTENTS

  Razprave - studies
Tin Mudražija Uvodno poglavje celjske nogometne zgodovine (1900–1941)
(The Introductory Chapter in Celje Football History (1900–1941)
Klaudija Sedar Življenje bogojinskega duhovnika Jožefa Hauka (1890−1968) v primežu kolesja svetovnih vojn
(The Life of Jožef Hauko (1890–1968), a Priest from Bogojina, in the Grip of the World Wars)
Renato Podbersič Iskanje alternativ. Reševanje Judov v Gorici pred holokavstom
(Searching for Alternatives – Saving the Gorizia Jews From Holocaust)
Jure Maček Šolstvo v lendavskem okraju v letih 1945–1952 in začetki izobraževanja za madžarsko manjšino
(The Educational System in Lendava District between 1945 and 1952 and the Beginnings of Education for the Hungarian Minority)
Igor Žiberna O razgledu z razglednega stolpa na Mariborskem Pohorju
(On the Lookout Tower on Mariborsko Pohorje)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Šoa – Spominjajmo se: Vsako leto eno ime – Ivan Breskvar
Marjan Toš Zbornik Slovenski lovci v vojni za Slovenijo
Majda Potrata Dan Primoža Trubarja in petstoletnica Lutrovih tez
 

 

Let. 88 = n.v. 53, zv. 2/3

KAZALO -​ CONTENTS

 

Razprave - studies

Nejc Drnovšek Delovanje staroruske Cerkve pod mongolsko oblastjo v luči ruskega zgodovinopisja
(The Old-Russian Church under the Mongol Authorities from the Point of View of the Russian Historiography)
Miha Šimac »Od rojstva do vojaške suknje«: k biografskim podatkom o Lojzetu Udetu st. (1896–1980)
(“From Birth to the Military Coat”: on Lojze Ude senior (1896–1980) Biographic Data)
Peter Wiesflecker Meščanski habitus, narodna identiteta, verski profil. Aspekti socialno-nacionalnega procesa diferenciacije na primeru družine iz Kanalske doline
(Bourgeoisie Habitus, National Identity, Religious Profile. The Aspects of the Social and National Process of Differentiation on the Example of a Family from the Kanal Valley)
Tin Mudražija SK Ilirija – zeleno-beli paradni konj slovenskega nogometa v prvi polovici 20. stoletja (1911–1936)
(SK Ilirija – the Green-White Star of the Slovene Football in the first Half of the 20th Century (1911–1936))
Marjan Toš Dr. Milan Gorišek – ponosni sokol, ki je poletel nad Lenartom (ob 60-letnici smrti)
(Milan Gorišek, Ph.D. – A Proud “Sokol”, Who Flew above Lenart (at the 60th Death Anniversary))
Tomaž Ivešić Joseph Kuhn v krempljih Ozne
(Joseph Kuhn in the Clutches of OZNA)
  Viri - Sources
  Pričevanje Josepha Kuhna o povojnem nasilju in prikritih grobiščih v okolici Maribora (prevod Tomaž Ivešić)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Boris Golec Dejan Zadravec: Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684
Marjan Toš Ivo in Slavko Goldstein: Tito
Marjan Toš Morpurgi, potomci mariborskih Judov
 

 

Let. 88 = n.v. 53, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

Razprave - studies

Miha Šimac Upor 2. gorskega strelskega polka v Codroipu 1918
(The Revolt of the 2nd Imperial-Royal State Alpine Rifles in Codroipo in 1918)
Irena Mavrič-Žižek Slovenizacija nemškega šolstva na Ptuju po koncu prve svetovne vojne
(“Slovenisation” of the German Education in Ptuj after World War I)
Milan Mrđenović Odziv ameriških Slovencev na dogodke v Evropi leta 1938 in splošen prikaz političnega stanja na pragu druge svetovne vojne
(Feedbacks of American Slovenes on Events in Europe in 1938 and Presentation of Political Situation at the Outbreak of World War II)
Dušan Tomažič Herta Gabrijele Schindler (Haas, Krstev) »Vera Savić«. Predniki in potomci (1914–2010)
(Herta Gabrijele Schindler (Haas, Krstev) “Vera Savić”. Ancestors and Descendants (1914–2010)) .  .  .  .  .  .  .
Rado Podgorelec Ferdinand Lupša. Žrtev dveh režimov
(Ferdinand Lupša: A Victim of two Regimes)
Polonca Šek Mertük Trpne konstrukcije v Knižici spitavanja teh pet glavnih štükov keršanskoga navüka (1777)
(Passive Constructions in Knižica spitavanja teh pet glavnih štükov
keršanskoga navüka (1777))
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marija Mojca Peternel Niko Hudelja: Nemško-slovenski zgodovinski slovar