Let. 85 = n.v. 50, zv. 1

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji – anniversaries
  Marjeta Ciglenečki, Jože Curk (Ob devetdesetletnici)
  Razprave - studies
Robert Peskar Konservatorski koncept obnove nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju (The Conservation Concept of the Former Ptuj Dominican Monastery Renovation)
Evgen Lazar Zaščitne arheološke raziskave na območju dominikanskega samostana na Ptuju (2011–2013)
(The Protective Archaeological Research in the Ptuj Dominican Monastery (2011–2013))
Branko Vnuk Nove najdbe in spoznanja o gradbeni in umetnostni podobi nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana (2011–2013)
(New Findings and Discoveries on the Construction and Artistic Image of the Former Ptuj Dominican Monastery (2011–2013))
Marko Košan Steletovo odkrivanje fresk v dominikanskem samostanu na Ptuju (1928–1933)
(France Stele’s Fresco Discoveries in the Ptuj Dominican Monastery (1928–1933))
Janez Balažic Novoodkrite stenske poslikave v nekdanjem ptujskem dominikanskem samostanu
(The Newly-Found Wall Paintings in the Former Ptuj Dominican Monastery)
Vlasta Čobal Sedmak, Martina Lesar Kikelj Restavratorski posegi v dominikanskem samostanu na Ptuju med letoma 2010‒2013
(Restoration Procedures in the Ptuj Dominican Monastery between 2010‒2013)
Eva Ilec Tekstilne najdbe iz grobnice v gotskem prezbiteriju nekdanje dominikanske cerkve na Ptuju
(Textile Finds from the Vault in the Former Ptuj Dominican Church Gothic Presbytery)
Polona Vidmar Baročna oprema ptujske dominikanske cerkve
(The Baroque Furnishings and Fittings of the Ptuj Dominican Church)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franci Lazarini Dominikanski samostan na Ptuju. Nova spoznanja ob prenovi in načrti za prihodnost
Dejan Zadravec Jože Mlinarič, Jože Curk, Dominikanski samostan na Ptuju
 

 

Let. 85 = n.v. 50, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Boris Golec Potomci J. V. Valvasorja v Gradcu in Mariboru ter njihov odnos do slovenstva
(Janez Vajkard Valvasor’s Offspring in Graz and Maribor and their Attitude towards the Slovenehood)
Miran Aplinc Mit o obstoju velikih družin v obdobju 1869 do 1924 na primeru župnije sv. Mihaela v Šaleški dolini
(The Myth of the Existence of large Families in the Period from 1869 to 1924 in the Case of the Parish St. Michael in Šaleška dolina)
Mateja Ratej Vojna po vojni – vrnitev vojnega ujetnika Štefana Murka leta 1920
(A War after the War – the Return of Prisoner of War, Štefan Murko, in 1920)
Rok Šuligoj Ali je bila vojna ob razpadu SFRJ v Republiki Sloveniji državljanska vojna?
(Was the War in the Republic of Slovenia during the Disintegration of the Social Federal Republic of Yugoslavia (SFRJ) a Civil War?)
Zinka Zorko, Anja Benko Pravljice Avgusta Pavla v prekmurskem cankovskem govoru
(Fairytales by Avgust Pavel in the Prekmurje Cankova speech)
  Replika - Reply
Bojan Godeša Ob članku Tomaža Ivešića Delovanje dr. Franca Kulovca na čelu SLS in ključni dogodki pred vojno
  Ocene in poročila - reviews and reports
Marjan Toš Slovenski Judje: Zgodovina in holokavst III
Marjan Toš Novi pripomoček za ozaveščanje in učenje o holokavstu. Neznane sledi (judovstvo, antisemitizem in holokavst v slovenski zgodovini)

 

Let. 85 = n.v. 50, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Marjan Toš Ob 200-letnici rojstva in 140-letnici smrti Oroslava (Jurija) Cafa, slovenskogoriškega rojaka od Svete Trojice
(The 200th Birth and the 140th Death Anniversary of Oroslav (Jurij) Caf, a Compatriot from Sveta Trojica in Slovenske gorice)
Jure Gašparič Parlamentarna zgradba v prvi Jugoslaviji
(The Parliamentary Building in the First Yugoslavia)
Marija Mojca Peternel Maribor ali ‘Marburg an der Drau’? Spreminjanje nacionalne identitete mesta v prvi polovici 20. stoletja
(Maribor or ‘Marburg an der Drau’? Changing of the City’s National Identity in the First Half of the 20th Century)
  Ocene in poročila - reviews and reports
Marjan Toš Janez Premk, Mihaela Hudelja: Tracing Jewish heritage: a guidebook to Slovenia
Marjan Toš Carl Lutz in steklena hiša v mariborski Sinagogi