Let. 91 = n.v. 56, zv.1

KAZALO - CONTENTS

  Razprave - studies
Mojca Jančar,
Mateja Ravnik
Ulrich II. Mariborski. Pečatnik in keramični ovoj z arheološkega najdišča Piramida nad Mariborom. Arheološki doprinos k interdisciplinarnemu vpogledu in analizi teh dveh najdb
(Ulrich II of Maribor. Seal Matrix and Ceramic Case from the Piramida Archaeologic Site in Maribor. Archaeological Contributions to Interdisciplinary Insight and Analysis of these two Finds)
Filip Čuček Slovenski poslanci v Gradcu med prelomom stoletja in razpadom dvojne monarhije
(Slovene Members of the Provincial Assembly in Graz between the Turn of the Century and the Dissolution of the Dual Monarchy)
Lovro Rizmal Janko Kač – pisatelj Spodnje Savinjske doline
(Janko Kač – a Writer from the Lower Savinja Valley)
Nina Horvat Analiza jezikovnih značilnosti v prekmurskem koledarju Dober Pajdás kalendárium
(Analysis of Language Characteristics in the Prekmurje Calendar Dober Pajdás kalendárium)
Mirjana Koren Razvoj oblikovanja serijskega kuhinjskega pohištva v Mariboru v obdobju med letoma 1946 in 1990
(The Design Development of Mass-produced Kitchen Furniture in Maribor
between 1946 and 1990)
  Zapisi - Notes
Marjan Toš Mrtvi so le tisti, ki se jih ne spominjamo. Ob 75-letnici osvoboditve Auschwitza in ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Jerneja Ferlež Mojca Ramšak: Zdravje in bolezen na Pohorju
Rostislav Polchaninov Radovan Pulko: Rusko zamejstvo v slovenskih deželah
Marjan Toš Aleksander Purgaj: Ivan Roškar, narodni politik iz Slovenskih goric .
Oskar Habjanič Museoeurope. Tekstil, Oblačilna kultura in moda

 

Let. 91 = n.v. 56, zv. 2/3

KAZALO - CONTENTS

  In memoriam
Srečko Reher In memoriam zaslužnemu profesorju dr. Vladu Sruku (1934–2020)
  Razprave - studies
Vincenc Rajšp Taborsko gibanje na Slovenskem 1868–1871. Ob stoletnici tabora pri Kapeli
(The Tabor-Movement in Slovenia Between 1868 and 1871. The Centenary of the Tabor at Kapela)
Mateja Ratej Zastrta bolečina: abortus na območju Maribora med svetovnima vojnama
(Veiled Pain: Abortions in the Maribor Area During the Interwar Period)
Oskar Habjanič Zapuščina Wilhelma Tegetthoffa v Pokrajinskem muzeju Maribor v kontekstu heritološkega diskurza
(Wilhelm Tegetthoff’s Legacy in the Regional Museum Maribor in the Context of the Heritology Discourse)
Marjan Toš Dr. Viljem Krejči, pozabljeni in zaslužni rotarijec, humanitarni delavec, lovec in kinolog, lovski funkcionar
(Viljem Krejči, PhD., the Unforgettable and Honorary Rotarian, Humanitarian, Hunter and Cynologist, and Hunt Official)
Srečko Reher Uresničevalec vatikanske »vzhodne politike« papeža Pavla VI. (Spominski zapis ob petnajsti obletnici smrti škofa in humanista dr. Vekoslava Grmiča)
(The Executor of the Pope Paul VI Vatican “East Politics” (A Memorial Note for the fifteenth Anniversary of Bishop and Humanist Vekoslav Grmič’s Death))
Franci Pivec

Nu, pujte, pujte vsi ludje! (Trubarjev odnos do petja in glasbene vzgoje)
(Sing, Sing all You People! (Nu, pujte, pujte vsi ludje!)(Trubar’s Attitude to Singing and Music Education))

Blanka Bošnjak Trubarjev slovenski koledar v kontekstu prvih koledarjev in pratik
(Trubar’s Slovene Calendar in the Context of the first Calendars and Almanacs)
  Zapisi - Notes
Majda Potrata Dan Primoža Trubarja v času zloglasnega virusa
Marko Jesenšek, Bohoričev šolski red Ordo scholae procerum in Carniolia (1575)
Fanika Krajnc-Vrečko Tiffernov štipendij – pomembna podpora kranjskim študentom na Württemberškem
Marjan Toš Maister ostaja na Zavrhu doma – za spomin in v zahvalo
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Miha Šimac Janez Šumrada, Adrijan Kopitar: Kranjski Janezi, Napoleonovi soldati: Francoski vojaški nabor v ilirski provinci Kranjski, 1812–1813
Marjeta Ciglenečki Jana Horvat, Branko Mušič, AndrejaDolenc Vičič, Anja Ragolič: Arheološka najdišča Ptuja
Marjan Toš Jožek Horvat Muc: Pušča, največje romsko naselje v Sloveniji

 

Let. 91 = n.v. 56, zv.4

KAZALO - CONTENTS

  Razprave - studies
Vlasta Stavbar 90 letnikov Časopisa za zgodovino in narodopisje
90 Volumes of the Časopis za zgodovino in narodopisje (The
Review for History and Ethnography)
  Bibliografije - Bibliographies
Dejan Kac Bibliografija Časopisa za zgodovino in narodopisje
1904–2019 (1980–2019)