Let. 87 = n.v. 52, zv.1/2

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Boris Golec Mozirska tržanska prisega iz leta 1740 – »usodna« zmota izpred 90. let v ČZN 1926
(The Mozirje Market Town Oath of Citizenship from 1740 – “the Fateful” Mistake Published 90 Years Ago in ČZN (Review for History and Ethnology) 1926)
Marija Mojca Peternel Slovenci v luči augsburškega Allgemeine Zeitung v revolucionarnem letu 1848/1849
(Slovenes in the Augsburger Allgemeine Zeitung in the Year of Revolution
1848/1849)
Filip Čuček »Lakomen in grabežljiv mož«. K zgodovini mariborske vodovodne afere
(“A Greedy and Avaricious Man”. On the History of the Water Distribution System Scandal in Maribor)
Aleš Marđetko Celjska mestna tržnica v luči oskrbe prebivalstva med okupacijo
(Celje City Food Market in the Light of Supplying the Population during the Occupation)
Borivoj Breže Pomoč, sočutje in pieteta do sovjetskih vojnih ujetnikov v Mariboru, umrlih v letih 1941–1942
(Help, Sympathy and Reverence for the Soviet War Prisoners in Maribor, who died in the Years 1941 and 1942)
Irena Marković Odnos ameriških oblasti do indijanskih plemen in Zakon o izselitvi Indijancev zahodno od reke Misisipi
(The US Government Attitude towards the Native American Tribes and the Indian Removal Act for Removing Native American Tribes West of the Mississippi River)
Gregor Antoličič Združene države Amerike in vélika vojna I. Zgodovina ZDA med letoma 1914 in 1917
(The United States of America and The Great War I. History of the USA between 1914 and 1917)
Nina Horvat Jurčičevih Šest parov klobas v knjižni prekmurščini
(Josip Jurčič’s Šest parov klobas (Six Pairs of Sausages) in the Standard Prekmurje Language)
Jožica Čeh Steger Taboriščne novele Branke Jurca: nasilje, animalizacija ženske in razpad osebne identitete
(The Concentration Camp Novellas by Branka Jurca: Violence, Animalisation of Women, and Decomposition of Personal Identity)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman, Petra Kramberger Alle guten Österreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen
Marjan Toš, Božo Repe Milan Kučan, prvi predsednik
Marjan Toš Slovenski pravični med narodi (ur. Irena Šumi in Oto Luthar)
Marjan Toš Prišo je glas – Prekmurci v vojni 1914–1918
 

 

Let. 87 = n.v. 52, zv. 3

KAZALO - CONTENTS

 

  Jubileji - Anniversaries
Irena Mavrič-Žižek Dr. Marjan Žnidarič sedemdesetletnik
  Razprave - studies
Martin Bele Posesti Krške škofije na Kranjskem v 12. in 13. stoletju
(The Diocese of Gurk Estates in Carniola in the 12th and 13th Century)
Marjan Toš Prekletstvo judovske skupnosti v Mariboru – 520 let po izgonu Judov iz mesta
(The Curse of the Jewish Community in Maribor – 520 Years after the Deportation of Jews from Maribor)
Mateja Čoh Kladnik Ozadje sodnih procesov proti kmetom v severovzhodni Sloveniji po sporu z informbirojem (1948–1951)
(Background of Legal Proceedings against Farmers in Northeast Slovenia after the Dispute with Cominform (1948–1951))
Martin Marič Otto von Habsburg in Slovenci
(Otto von Habsburg and Slovenes)
Borivoj Breže Razgledni stolp na Mariborskem Pohorju
(The Lookout Tower on Mariborsko Pohorje)
Mojca Štuhec Baroničina hiša in historistični slogi v mariborski arhitekturi
(The Baroness’ House and the Historical Styles in Maribor Architecture)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Johannes Sachslehner: Dva milijona smo jih pospravili. Odilo Globočnik – Hitlerjev menedžer
Marjan Toš Richard J. B. Bosworth: Mussolini
Majda Potrata Spominjanja ob dnevu Primoža Trubarja v Univerzitetni knjižnici Maribor
 

 

Let. 87 = n.v. 52, zv. 4

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Dejan Kac Mariborski železniški most 1846–1866–2016
(The Maribor Railway Bridge 1846-1866-2016)
Tin Mudražija Pionirska vloga Nemcev pri organiziranem igranju nogometa v Mariboru in mariborsko-nemški nogometni klubi
(The Pioneering Role of Germans in Organized Football and German Football Clubs in Maribor) .
Irena Mavrič-Žižek Kulturno življenje na Ptuju med okupacijo
(The Cultural Life in Ptuj during the Occupation)
Irena Mavrič-Žižek Okupatorjevo šolstvo v ptujskem okrožju 1941–1945
(The Educational System of the Occupying Forces in the Ptuj District in the period between 1941 and 1945)
Franci Pivec Vekoslav Grmič za življenje brez strahu
(Vekoslav Grmič for Life without Fear)
  Pogledi - Perspectives
Marjan Žnidarič Škof Grmič in NOB . Odnos katoliškega škofa in teologa do slovenskega osvobodilnega boja v letih 1941–1945
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Nina Ditmajer Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika
Marjan Toš Prišo je glas – Prekmurci v vojni 1914–1918