Let. 90 = n.v. 55, zv.1

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Rajmund Lampreht Politični koncept kranjskih ustavovernih veleposestnikov v 60. letih 19. stoletja – njihovi koncepti razmišljanja o političnih, nazorskih in nacionalnih vprašanjih
(The Political Concept of Carniola Constitutional Big Landowners in the 1860s – their Way of Thinking about Political, Ideological and National Questions)
Mateja Ratej »Kaj žalujete za ovim vragom«. Odzivi na smrt kralja Aleksandra Karađorđevića (1934) na Štajerskem
((“Why are you Mourning for this Devil?”: Reactions in Styria to the Death of King Alexander I of Yugoslavia (1934))
Jože Javornik Sindikalne knjižnice v Mariboru 1945–1951
(Union Libraries in Maribor between 1945 and 1951)
Bojan Musil Misliti rusko revolucijo skozi perspektivo kolektivne akcije
(Thinking the Russian Revolution through the Perspective of a Collective Action)
Leon Senčič Vsebina erodiranega napisa na rimskem nagrobniku v Jakobskem Dolu
(Contents of Eroded Inscription on a Roman Tombstone in Jakobski Dol)
Drago Unuk Stilizacija oglasnih sloganov v medijskem oglaševanju
(Stylisation of Advertisement Slogans in Media Advertising)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman Petra Svoljšak – Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna
Marjan Toš Ponosni nase (Razvoj TO in njen prispevek pri osamosvojitvi Slovenije na Krasu in v Brkinih)
Marjeta Ciglenečki Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk)
Marjan Toš Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. Vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej
Boris Golec SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin

 

Let. 90 = n.v. 55, zv.2

KAZALO - CONTENTS

 

  Razprave - studies
Rajmund Lampreht Politični koncept kranjskih ustavovernih veleposestnikov v 60. letih 19. stoletja – njihovi koncepti razmišljanja o političnih, nazorskih in nacionalnih vprašanjih
(The Political Concept of Carniola Constitutional Big Landowners in the 1860s – their Way of Thinking about Political, Ideological and National Questions)
Mateja Ratej »Kaj žalujete za ovim vragom«. Odzivi na smrt kralja Aleksandra Karađorđevića (1934) na Štajerskem
((“Why are you Mourning for this Devil?”: Reactions in Styria to the Death of King Alexander I of Yugoslavia (1934))
Jože Javornik Sindikalne knjižnice v Mariboru 1945–1951
(Union Libraries in Maribor between 1945 and 1951)
Bojan Musil Misliti rusko revolucijo skozi perspektivo kolektivne akcije
(Thinking the Russian Revolution through the Perspective of a Collective Action)
Leon Senčič Vsebina erodiranega napisa na rimskem nagrobniku v Jakobskem Dolu
(Contents of Eroded Inscription on a Roman Tombstone in Jakobski Dol)
Drago Unuk Stilizacija oglasnih sloganov v medijskem oglaševanju
(Stylisation of Advertisement Slogans in Media Advertising)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Franc Rozman Petra Svoljšak – Gregor Antoličič: Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna
Marjan Toš Ponosni nase (Razvoj TO in njen prispevek pri osamosvojitvi Slovenije na Krasu in v Brkinih)
Marjeta Ciglenečki Dvorec Betnava (ur. Franci Lazarini, Miha Preinfalk)
Marjan Toš Uroš Lipušček: Prekmurje v vrtincu pariške mirovne konference 1919. Vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej
Boris Golec SLO časi, kraji, ljudje. Slovenski zgodovinski magazin

 

Let. 90 = n.v. 55, zv.3/4

KAZALO - CONTENTS

 

 

Jubileji - Anniversaries

Marjan Žnidarič Vladimir Bračič 1919–1996
(Ob stoletnici rojstva)
  Razprave - Studies
Filip Čuček Spodnještajerski deželnozborski slovenski poslanci za časa Taaffejeve vlade
(Lower Styrian Slovene Provincial Assembly Members in the Times of Taaffe’s Government)
Andrej Rahten Vzpostavitev slovensko-avstrijskih odnosov po razpadu habsburške monarhije
(The Establishment of the Slovene-Austrian Relations after the Break-up of the Habsburg Monarchy)
Marjan Toš Fran/Franjo Voglar, tajnik Narodnega sveta za Štajersko, šolnik in narodnopolitični delavec
(Fran (Franjo) Voglar, a Secretary of the National Council, a Teacher, and
a National-Political Worker)
Irena Mavrič-Žižek Usoda ptujskih Nemcev ob koncu druge svetovne vojne
(The Destiny of Germans in Ptuj at the End of World War II)
Fanika Krajnc-Vrečko Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) rektor praške univerze in prezrti cerkveni zgodovinar
(Gašper (Kaspar) Rojko (1744–1819) – Rector of the University in Prague and an Overlooked Church Historian)
Marjeta Ciglenečki »Delo hvali kiparskega mojstra, g. Ivana Sojč.« Arhivski viri, časopisna poročila in umetnostnozgodovinska besedila o kiparju Ivanu Sojču (1879–1951)
(“The Work Praises the Sculpture Master, Mr. Ivan Sojč.” Archival Materials,
Newspaper Reports, and Art History Texts about the Sculptor Ivan Sojč (1879–1951))
Damir Globočnik Spomenik kralju Aleksandru I. v Mariboru
(The King Alexander I of Yugoslavia Memorial in Maribor)
  Ocene in poročila - Reviews and Reports
Marjan Toš Judovska država (Temeljni dokumenti političnega sionizma)